Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Artikel
  • 2012
  • Onderwijsinnovatie en ICT
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Docentloos roosteren bij PABO-Afstandsleren Windesheim

Docentloos roosteren bij PABO-Afstandsleren Windesheim

Samenvatting

Dit verslag is gebaseerd op documenten van PABO-Afstandsleren (PABO-AL) en interviews met een aantal betrokkenen. Hierin wordt de problematiek van de moeizame afstemming tussen de inzet van docenten voor voltijd/deeltijd en voor afstandsleren tijdens de plannings- en roosteringsprocessen nader geschetst,de oplossing uiteengezet en worden de ervaringen van betrokkenen geïnventariseerd. In het laatste hoofdstuk volgen de conclusies en aanbevelingen m.b.t. tot deze nieuwe vorm van planning en roostering.

Auteurs van deze publicatie:

  • Peter van 't Riet