Ontwerpen van leeromgevingen voor het leren aanpakken van complexe vraagstukken (onderzoekslijn 4)

Het promotieonderzoek van Marieke Veltman naar het vormgeven van leeromgevingen waarin hbo-studenten interdisciplinair samenwerken om complexe vraagstukken aan te pakken heeft geleid tot een reeks ontwerpprincipes voor het ontwerpen van dergelijke leeromgevingen.

Het doel van dit ontwerpgericht onderzoek is tweeledig: (1) het testen en valideren van ontwerpprincipes en (2) het ontwikkelen van een praktische bruikbare aanpak (handreiking) voor het ontwerpen van leeromgevingen waarin hbo-studenten interdisciplinair samenwerken om complexe vraagstukken aan te pakken. Het onderzoek betreft zowel de ontwerp- als de implementatiefase (ervaringen van docenten en studenten). Door het betrekken van docentonderzoekers van de betrokken opleidingen beoogt dit onderzoek daarnaast ook bij te dragen aan duurzame onderwijsinnovatie van de eigen onderwijspraktijk. 

Abstract
Soort Ontwerponderzoek (kwalitatief)
Context  Hogeschool Windesheim 
Omvang 2 jaar
Onderzoekers Marieke Veltman, Inge Bekhuis, Johan Bakker
Samenwerking Projectgroep Cross Over
Status Lopend