Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Zorg in de wijk in de 21ste eeuw

Onderzoeksproject (lopend) - In dit onderzoek leggen we ervaringen van gebruikers van Fieldlabs vast. Onder de noemer ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ werken studenten, cliënten, zorgmedewerkers en docenten samen om zorg en onderwijs te innoveren en aan te passen aan de 21e eeuw. We brengen ervaringen in kaart met verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden en leggen vervolgens ook de relatie met de doelstellingen van de fieldlabs.

Een brede groep partijen in de metropoolregio Amsterdam (ROC’s, zorgorganisaties, gemeenten, publiek-private organisaties) hebben zich met ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ gecommitteerd aan het ontwikkelen van innovatieve concepten om de zorg in de wijk toekomstbestendig te houden. Hiertoe worden een aantal zogeheten Fieldlabs ingericht. Dit onderzoek is onderdeel van dat project. Door onderzoek te doen naar ervaringen van gebruikers binnen ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’, kan er zo optimaal mogelijk geleerd worden van de samenwerking en ontwikkeling gedurende de projectperiode.

Het doel is dat alle partners leren van de ervaringen in de Fieldlabs. In eerste instantie geldt dat voor het onderwijs en de zorgorganisaties, maar ook de gemeente, de technologie-partners en andere betrokkenen kunnen de uitkomsten gebruiken voor hun koers.

Soort  Subsidieproject
Omvang Januari 2017 - Januari 2021
Partners 

ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland en ROC TOP, Provincies Flevoland en Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, zorgorganisaties Cordaan, Amstelring en Zorgfix, SIGRA, Cinnovate, GWIA, zorgInc., Amsterdam Health and Technology Institute (ahti)

Status  Lopend 
Opdrachtgever Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)