Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Access to Music for people with dementia

Access to Music for people with dementia

  •   ICT-innovaties in de zorg
  •   1 september 2019 - 31 augustus 2024

Ons doel is het creëren van nieuwe kennis en inzichten op het gebied van ontwerpen voor mensen met dementie.

  • Lectoraat: ICT-innovaties in de Zorg 
  • Betrokken onderzoekers: Rik Wesselink, docent-onderzoeker
  • Soort onderzoek: promotieonderzoek
  • Partners: Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente
  • Mede mogelijk gemaakt door: NWO

Aanleiding Access to Music for People with Dementia

De kwaliteit van leven van mensen met dementie neemt snel af wanneer zij moeilijkheden ervaren bij het gebruik van alledaagse producten en hun initiatief verliezen. We bestuderen hoe slimme technologie mensen met een milde tot matige vorm van dementie beter kan ondersteunen. En hoe ze kunnen profiteren van de positieve effecten van het luisteren naar muziek in het dagelijks leven.

Doelstelling en uitvoering

Ons doel is het creëren van nieuwe kennis en inzichten op het gebied van ontwerpen voor mensen met dementie. Daarnaast willen we deze kennis zo vormgeven, dat zowel werkveld als onderwijs hier direct mee aan de slag kan.

We starten met onderzoek naar de mogelijkheden die muziek biedt en hoe dit aansluit bij de wensen van thuiswonende mensen met dementie. Vervolgens onderzoeken we in deze twee richtingen het toegankelijker maken van de muziek:

  • Hoe kan slimme technologie het bedienen van muziek eenvoudiger maken?
  • Hoe kan slimme technologie het verlies aan initiatief opvangen?

Naast het uitvoeren van literatuuronderzoek wordt in deze fase veel ontworpen, gebouwd en getest met de doelgroep. Met de inzichten die hieruit volgen, gaan we een grondige evaluatie uitvoeren om zo tot algemene inzichten te komen.

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO(opent in nieuw tabblad)) zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland.

Meer weten?

Neem contact op met Rik Wesselink, docent-onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg 

r.r.wesselink@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)