Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

eHealth in de wijk

 •   ICT-innovaties in de zorg
 •   1 mei 2016 - 31 oktober 2018

In dit project onderzoeken we hoe wijkverpleegkundigen ondersteund kunnen worden bij het toewijzen en inzetten van eHealth-gebaseerde zorg.

 • Lectoraat: ICT-innovaties in de Zorg 
 • Betrokken onderzoekers: Dr.ir.Marike Hettinga, lector
 • Soort onderzoek: praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
 • Partners: Actiz, IJsselheem, Patiëntenfederatie NL, Regiocampus, Thuisleefgids, Universiteit Twente, V&VN, Vilans, VitaValley/VitaalThuis, Zorggroep Noorderboog, Zorgtrainingscentrum en De ZorgZaak
 • Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Innovatie Alliantie

Aanleiding eHealth in de Wijk

Wijkverpleegkundigen hebben de verantwoordelijkheid om zorg in de thuissituatie te indiceren. Zij bepalen welke zorg cliënten nodig hebben en hoe die het best geleverd kan worden. De overheid wil graag dat eHealth meer ingezet wordt, om meerdere redenen. De verwachting is dat eHealth helpt bij het behoud van zoveel mogelijk zelfredzaamheid en eigen regie. Maar ook zorgkwaliteit, efficiency en kostenreductie zijn argumenten om eHealth in te zetten in de wijkverpleging. 

Wijkverpleegkundigen zijn echter niet altijd op de hoogte van het hele aanbod aan eHealth-toepassingen. Ook moeten ze nog ervaring opdoen met het inzetten en toepassen van eHealth bij het vaststellen van zorg in hun dagelijkse praktijk. 

Daarom stonden in dit project de volgende vragen centraal: 

 • Hoe kunnen wijkverpleegkundigen meer leren over eHealth? 
 • Hoe kunnen zij worden ondersteund in hun klinisch redeneren over het inzetten van eHealth bij cliënten? 
 • Hoe kunnen wijkverpleegkundigen worden ondersteund bij het inzetten van eHealth in hun zorgproces? 

Doelstelling en uitvoering

Onze doelstellingen zijn daarom:

 • Kennis verhogen over het klinisch redeneren over de inzet van eHealth met behulp van een trainingsmodule
 • Een app voor tablet of smartphone ontwikkelen waarmee wijkverpleegkundigen toegang hebben tot informatie over eHealth-toepassingen die aansluit op de manier waarop wijkverpleegkundigen zorg indiceren
 • Inbedden van de resultaten in de opleiding Verpleegkunde en in nascholingstrajecten voor wijkverpleegkundigen

In het onderzoek zijn tools ontwikkeld die passen bij klinisch redeneren en indiceren door wijkverpleegkundigen en die voorzien in de informatiebehoefte van wijkverpleegkundigen. Dit zijn het kaartspel Mix & Match, de app Thuiszorg & Technologie en een Customer Journey map. Bij alle tools is onderwijsmateriaal ontwikkeld. De projectresultaten zijn gepresenteerd tijdens een slotbijeenkomst op 29 oktober 2018 en gebundeld op de website eHealth in de Wijk(opent in nieuw tabblad).

Mix & Match

Een van de tools die het mogelijk maakt om te leren over zorgtechnologie is het Thuiszorg & Technologie spel Mix & Match. Dit spel laat op interactieve wijze de (toekomstig) wijkverpleegkundige en zijn of haar team kennismaken met de zorgtechnologieën die ingezet kunnen worden in de thuiszorg. Met hulp van drie typen kaarten wordt er naar combinaties van zorgproblemen en zorgtechnologieën gezocht. Verdiepende vragen zijn toegevoegd om het onderlinge gesprek te ondersteunen. Dit spel is ook geschikt voor andere zorgprofessionals en het is goed in te zetten in het onderwijs. 

Het spel kost 35 euro (inclusief btw en verzendkosten). Bestel het spel Mix & Match(opent in nieuw tabblad).

Publicaties

Voor alle publicaties verwijzen wij u naar de website eHealth in de Wijk(opent in nieuw tabblad).

Meer weten?

Neem contact op met Dr.ir.Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de Zorg 
m.hettinga@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)