Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties (VRAMBO)

Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties (VRAMBO)

 •   ICT-innovaties in de zorg
 •   1 februari 2019 - 31 januari 2021

In dit project ontwerpen we een virtual reality (VR)-training voor ambulanceverpleegkundigen. 

 • Lectoraat: ICT-innovaties in de Zorg 
 • Betrokken onderzoekers: Dr.Hilco Prins(opent in nieuw tabblad), docent-onderzoeker 
 • Soort onderzoek: wetenschappelijk ontwerpgericht onderzoek
 • Partners: Ambulancezorg Groningen, Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân, Regionale Ambulancevoorziening IJsselland, de lectoraten HG UCD en Verpleegkundige Diagnostiek (Hanzehogeschool Groningen), Wild Sea BV
 • Opdrachtgever: Hanzehogeschool Groningen
 • Mede mogelijk gemaakt door: SIA-RAAK

Aanleiding VRAMBO

Ambulanceverpleegkundigen zijn hbo-professionals die levensreddende handelingen bieden bij ernstige ongevallen. Hun werk staat vaak onder tijdsdruk en wordt bovendien gekenmerkt door een grote mate van onvoorspelbaarheid. Complexe noodsituaties zijn moeilijk te protocolleren en het is kostbaar hier adequate trainingssituaties voor te creëren.

Doelstelling en uitvoering

De ervaringen en behoeften van deze gespecialiseerde verpleegkundigen vormen de uitgangspunten van dit project. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een virtual reality (VR)-training voor ambulanceverpleegkundigen. Hiermee kunnen we voorzien in de professionele behoefte van de ambulanceverpleegkundigen en bijdragen aan kennis over de ontwerpbenodigdheden van VR-trainingen en de diagnostische kernproblematiek. Daarnaast willen we deze training inbedden in het hbo(niveau)onderwijs.

Dit doen we door samen te werken met een breed palet aan partners. In het project wordt, met de betrokkenheid van het werkveld, gewerkt aan het ontwerp van een innovatieve trainingsmethode inclusief VR-ervaring om complexe situaties te trainen. Input vanuit het werkveld stuurt daarmee continu het proces en de user-centered VR-training wordt geborgd.

Drie fases

Het project bestaat uit drie fases:  

 1. Literatuur- en contextonderzoek naar de diagnostische kernproblematiek en benodigde VR-eigenschappen 
 2. Het maken en selecteren van veelbelovende VR-trainingsconcepten op co-creatieve wijze 
 3. Ontwerp van een geavanceerd prototype, dat in twee fieldtrials geëvalueerd wordt met ambulanceverpleegkundigen

Implementatieroadmap

Een ander sturend element binnen dit project is de implementatiekansrijkheid na afloop van het project. Een substantieel deel van het project is gericht op onderzoek ten behoeve van een implementatieroadmap.

Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA(opent in nieuw tabblad) bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen ze door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. 

Logo Regieorgaan SIA

Meer weten?

Neem contact op met Dr.Hilco Prins, docent-onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg

Dr.Hilco Prins(opent in nieuw tabblad)
h.prins@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)