Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Blended care in de GGZ: leren van best practices

Blended care in de GGZ: leren van best practices

  •   ICT-innovaties in de zorg
  •   1 januari 2020 - 31 januari 2020

Het doel van het onderzoek is het inrichten van een langlopende onderzoekslijn die gaat van praktijkgericht onderzoek naar blended care in de GGZ.

  • Lectoraat: ICT-innovaties in de Zorg 
  • Betrokken onderzoekers: Dr.Annemarie van Hout, onderzoeker
  • Soort onderzoek: kwalitatief 
  • Partners: NHL Stenden, GGZ Friesland, GGZ Drenthe 
  • Mede mogelijk gemaakt door: KIEM HBO

Aanleiding Blended care in de GGZ

In de dagelijkse praktijk wordt technologie al regelmatig ingezet. Behandelaren en patiënten voeren gesprekken via een webcam, patiënten kunnen steeds vaker dossiers online inkijken en behandelingen kennen zogenaamde online modules die gecombineerd worden met reguliere zorg (blended care).

Doelstelling en uitvoering

Technologie krijgt een toenemende rol in de GGZ, maar gevolgen van online modules in relatie tot reguliere patiëntenzorg zijn niet bekend. Ook hebben zorgprofessionals vragen over de consequenties van het openstellen van het dossier. Het is daarom belangrijk dat negatieve gevolgen vermeden worden en positieve gevolgen doelgericht ingezet kunnen worden.

KIEM HBO

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door KIEM HBO(opent in nieuw tabblad). Het doel van KIEM is het (verkennend) onderzoeken van een nieuwe praktijkvraag door middel van praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten. Een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners voert deze uit in 1-jarige onderzoeksprojecten. Regieorgaan SIA stimuleert met KIEM zowel netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen die een kiem kunnen zijn voor een vervolgproject of een innovatie.

Logo Regieorgaan SIA

Meer weten?

Neem contact op met Dr.Annemarie van Hout, onderzoeker Innovatie & Zorgpraktijk

a.van.hout@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)