Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Health and Wellness in a Connected Society

Health and Wellness in a Connected Society

  •   ICT-innovaties in de zorg
  •   1 februari 2019 - 31 januari 2021

In dit project wordt onderzocht hoe nieuwe slimme technologieën kunnen worden gebruikt om fysieke activiteit van mensen te meten, te monitoren en te stimuleren.

Aanleiding Health and Wellness in a Connected Society

In dit projecten kijken wij hoe mensen voor wie activiteit van cruciaal belang is, door middel van ICT extra ondersteund kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om diabetespatiënten of mensen in een revalidatietraject. De interactie tussen gebruikers, zorgverleners en de technologie staat binnen dit onderzoek centraal.

Doelstelling en uitvoering

Vraagstukken die bij het gebruik van deze nieuwe technologieën naar voren komen, is hoe ze toegepast kunnen worden en wat de effecten hiervan zijn op hun gebruikers. Onze focus ligt op nieuwe technologieën die de fysieke activiteit van mensen kunnen monitoren en inzichtelijk kunnen maken. Daarom zal tijdens dit onderzoeksproject ook gekeken worden naar zowel de impact op de gebruikers als de zorgverleners. Daarnaast zal ook onderzocht worden hoe de activiteit van de gebruikers betrouwbaar gemeten kan worden en wat er gedaan kan worden om fysieke activiteit te stimuleren.

Associate lector en docent van de opleiding HBO-ICT Gido Hakvoort doet zijn onderzoek bij het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg vanuit het postdocprogramma van het SIA. Het doel van dit hbo-postdocprogramma is het versterken van de verbinding tussen het onderzoek en onderwijs. Praktijkgericht onderzoek en deelprojecten worden daarvoor ondergebracht bij de opleiding. 

Gedurende het onderzoek Health and Wellness in a Connected Society gaan studenten tijdens projecten aan de slag met technologische ontwikkelingen. De uitkomsten worden meegenomen in het onderzoek. De benodigde kennis voor deze projecten wordt opgenomen in het lesprogramma. De verbinding tussen onderzoek en onderwijs wordt zo versterkt.

Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA(opent in nieuw tabblad)(opent in nieuw tabblad) bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen ze door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. 

Logo Regieorgaan SIA

Meer weten?

Neem contact op met Dr.ir.Gido Hakvoort, projectleider en senior onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg 

Dr.ir.Gido Hakvoort(opent in nieuw tabblad)
g.a.hakvoort@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)