Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Virtual reality voor verpleegkundig rekenen in de medicatiecontext

Virtual reality voor verpleegkundig rekenen in de medicatiecontext

  •   ICT-innovaties in de zorg
  •   1 september 2018 - 31 oktober 2019

In dit project onderzoeken we de ontwerpaspecten voor het simuleren van beroepstaken met rekenhandelingen van verpleegkundigen ter verbetering van de medicatieveiligheid.

Aanleiding VR voor verpleegkundig rekenen

Rekenvaardigheid moet herhaaldelijk getraind worden in de beroepscontext om kennis in complexe beroepssituaties paraat te hebben. Dit geldt ook voor medicatietaken. Verpleegkundige taken hierin zijn het klaarmaken, controleren, aanbieden of toedienen, registreren en evalueren van medicatie. Medicatiefouten komen echter regelmatig voor. Nascholing op dit gebied is vaak beperkt tot één jaarlijkse theoretische toetsing op verpleegkundig rekenen. 

Doelstelling en uitvoering

oe kan de beroepscontext met virtual reality (VR) bijdragen aan reken- en medicatietraining voor zorgprofessionals? In de huidige praktijk worden verpleegkundigen geconfronteerd met onverwachte, niet kloppende of onbekende situaties. Ook worden verpleegkundigen nogal eens afgeleid door collega’s, patiënten, alarmen, hectiek en tijdsdruk. Dit onderzoek leverde ontwerpregels op: taken, situaties en afleiders voor een VR-training in medicatie- en rekenvaardigheden.

Publicaties

Het project heeft geresulteerd in een eindrapportage(opent in nieuw tabblad).

SIA KIEM

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door KIEM HBO(opent in nieuw tabblad). Het doel van KIEM is het (verkennend) onderzoeken van een nieuwe praktijkvraag door middel van praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten. Een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners voert deze uit in 1-jarige onderzoeksprojecten. Regieorgaan SIA stimuleert met KIEM zowel netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen die een kiem kunnen zijn voor een vervolgproject of een innovatie.

Logo Regieorgaan SIA

Meer weten?

Neem contact op met Hilco Prins, docent-onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg 

h.prins@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)