Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Zorg in de wijk in de 21ste eeuw

  •   ICT-innovaties in de zorg
  •   1 januari 2017 - 31 januari 2021

In dit onderzoek leggen we ervaringen van gebruikers van Fieldlabs vast.

  • Lectoraat:  ICT-innovaties in de Zorg 
  • Betrokken onderzoekers: Dr.ir.Marike Hettinga, lector
  • Soort onderzoek: subsidieproject
  • Partners: ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland en ROC TOP, Provincies Flevoland en Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, zorgorganisaties Cordaan, Amstelring en Zorgfix, SIGRA, Cinnovate, GWIA, zorgInc., Amsterdam Health and Technology Institute (ahti)
  • Opdrachtgever: Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)

Aanleiding Zorg in de Wijk

Onder de noemer Zorg in de wijk in de 21ste eeuw werken studenten, cliënten, zorgmedewerkers en docenten samen om zorg en onderwijs te innoveren en aan te passen aan de 21ste eeuw. We brengen ervaringen in kaart met verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden en leggen vervolgens ook de relatie met de doelstellingen van de fieldlabs.

Doelstelling en uitvoering

Een brede groep partijen binnen de metropoolregio Amsterdam (ROC’s, zorgorganisaties, gemeenten en publiek-private organisaties) heeft zich verbonden aan het project Zorg in de wijk in de 21ste eeuw. Samen met hen willen we allerlei innovatieve concepten ontwikkelen om de zorg in de wijk toekomstbestendig te houden.Hiervoor worden een aantal zogeheten Fieldlabs ingericht. Dit onderzoek is onderdeel van dat project. Door onderzoek te doen naar ervaringen van gebruikers binnen Zorg in de wijk in de 21ste eeuw kan er zo optimaal mogelijk geleerd worden van de samenwerking en ontwikkeling tijdens de projectperiode.

Het doel is dat alle partners leren van de ervaringen in de Fieldlabs. In eerste instantie geldt dat voor het onderwijs en de zorgorganisaties, maar ook de gemeente, de technologiepartners en andere betrokkenen kunnen de uitkomsten straks gaan gebruiken voor hun koers.

Meer weten?

Neem contact op met Dr.ir.Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de Zorg 

m.hettinga@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)