Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

TWOSOME

  •   ICT-innovaties in de zorg
  •   1 november 2023 - 31 oktober 2024

In dit project onderzoeken we hoe digital twins kunnen worden ingezet als testmiddel voor terugdringen van alarmdruk op een Neonatale Intensive Care Unit. Een digital twin is een virtuele representatie van een fysiek product of situatie.

  • Lectoraat:  ICT-innovaties in de Zorg
  • Betrokken onderzoekers: Job Leenen, onderzoeker
  • Soort onderzoek: praktijkgericht onderzoek
  • Mede mogelijk gemaakt door: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek / Comeniusprogramma

Aanleiding TWOSOME

TWOSOME staat voor: digital TWins fOr Simulating neOnatal Monitoring tEchnologies.

Het aantal alarmen dat afgaat op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) is hoog omdat de vitale fysiologische parameters van de neonaten als vanzelfsprekend continu gemonitord worden door medische apparatuur. Dit leidt tot een enorme alarmdruk bij NICU-verpleegkundigen, want elk alarm moet beoordeeld worden. Echter, slechts 20% van de klinische alarmen is relevant, wat niet alleen leidt tot inefficiënte werkprocessen, maar ook tot alarmmoeheid en daarmee bedreiging van patiëntveiligheid.

Doelstelling en uitvoering

We gaan aan de slag met de oriëntatie op bestaande digital twin-toepassingen aan de hand van:

  1. Dataverzameling: het bepalen van benodigde data voor een Proof-of-Concept, inzicht in klinische besluitvorming op basis van patiëntalarmering
  2. Modelleren: de ontwikkeling van Proof-of-Concept van een digital twin voor alarmering op de NICU

Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA(opent in nieuw tabblad) bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen ze door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. 

Logo Regieorgaan SIA

Meer weten?

Neem contact op met Job Leenen, onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg.
j.p.leenen@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)