Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Act@Scale

  •   ICT-innovaties in de zorg
  •   1 maart 2016 - 31 maart 2019

Het doel van dit project is om nieuwe vormen van zorg beschikbaar te maken voor inwoners van 6 regio's.

  • Lectoraat: ICT-innovaties in de Zorg
  • Soort onderzoek: praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
  • Partners: Philips, lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg, Universitair Medisch Centrum Groningen en 6 EU-regio's
  • Opdrachtgever: Universitair Medisch Centrum Groningen

Aanleiding Act@Scale

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft als doel gesteld dat het risico op vroegtijdige sterfte door hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten in Europa tegen 2025 met 25% verminderd moet zijn. Veel overheden beschouwen integrale zorg als essentieel onderdeel om een efficiëntere, patiëntgerichte en continue zorg voor de steeds ouder wordende EU-bevolking mogelijk te maken. Hoewel veel lokale geïntegreerde zorgprogramma’s erg succesvol zijn, slagen ze er niet in om hun volledige potentieel op grote schaal te benutten.

Doelstelling en uitvoering

ACT@Scale is het allereerste initiatief in zijn soort om de organisatorische en structurele processen te onderzoeken die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van geïntegreerde zorg en eHealth op grote schaal. 

Het UMC Groningen was onderdeel van het ACT@Scale-programma in de regio Noord-Nederland. De doelstelling was om 3 geïntegreerde zorg- en eHealth-programma’s voor meerdere patiënten beschikbaar te stellen en deze programma’s uit te rollen in andere regio’s. De afgelopen 3 jaar is er onderzoek gedaan naar behandelresultaten en zorgkosten van grote groepen ouderen en mensen met chronische ziekten, zoals COPD en hartfalen. 

Promotieonderzoek

Het lectoraat werkte samen met het UMCG in het onderzoek naar duurzame businessmodellen van de deelnemende programma’s. De onderzoeksresultaten maken een belangrijk onderdeel uit van het lopende promotieonderzoek van Sander Holterman naar structurele inbedding en bekostiging van digitale innovaties in de zorg. 

ACT@Scale Handboek

Eindresultaten vind je in het ACT@Scale handboek met inzichten en aanbevelingen om grootschalige implementatie mogelijk te maken. Het handboek beschrijft de goede voorbeelden en werkwijzen in deelnemende Europese regio's. 

Meer weten? Neem contact op met:

Sander Holterman, onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg.
E-mail: s.holterman@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)