Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Inzet van technology-based simulation learning (TBSL) in zorgonderwijs en werkveld

Inzet van technology-based simulation learning (TBSL) in zorgonderwijs en werkveld

 •   ICT-innovaties in de zorg
 •   1 april 2023 - 31 december 2023

In dit project onderzoeken we hoe Technology-Based Simulation Learning (TBSL) kan bijdragen aan het creëren van leer- en werkplekken binnen onderwijs en werkveld.

Aanleiding TBSL

TBSL maakt haar opmars in het onderwijs, omdat Simulatieleren via technologie zoals Virtual Reality (VR) leren levensechter, interactiever, socialer of intensiever kan maken. Voordelen voor de zorg zijn (onder andere):

 • Het creëren van meer leer- en werkplekken, omdat er geen fysieke werkplek nodig is (in eerste instantie). Studenten kunnen, vaak met meerdere tegelijk, virtueel praktijkervaring opdoen;
 • Het leren wordt laagdrempeliger (urgency to learn) door reflectie en feedback die verweven zit in technologie en het aanpalende onderwijs;
 • Studenten en nieuwe medewerkers zijn via simulatieleren beter voorbereid op een werkplek in de praktijk;
 • Het kan helpen beter te kiezen voor een bepaalde zorgsetting. Zo wil het merendeel van de studenten graag in het ziekenhuis werken, maar door een gesimuleerde leerervaring kunnen zij hier, voorafgaand aan de stage al een realistisch beeld van krijgen en daardoor wellicht andere keuzes maken. 

Windesheim erkent de potentie van simulatieleren en zet dit daarom steeds vaker in binnen Verpleegkunde-opleiding (hbo-v). Zo is er de Immersive-simulatieruimte met robotpoppen en een serious game met VR-brillen, genaamd NurseIn VR. Mbo-scholen zoals Deltion en praktijkorganisaties zoals Het Zand willen graag verkennen of TBSL ook ingezet kan worden voor hun studenten/ medewerkers. 

Doelstelling en uitvoering

De onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen adequate leer- en werkplekken binnen onderwijs en werkveld gecreëerd worden en welke rol kan technologie (zoals NurseIn VR) hierin spelen? Via twee focusgroepen brengen in kaart wat docenten, leerwerkbegeleiders en andere relevante stakeholders van Deltion en Het Zand vinden van TBSL en wat er volgens hen nodig is om TBSL in hun praktijk in te zetten. Via een “student experience test” vangen we de mening van studenten. De resultaten (belemmerende en bevorderende factoren, praktische tips etc) delen we in een “expertmeeting” met de bestuurders van Deltion en Het Zand. Tevens zoeken we aansluiting binnen de Community Simulation-based learning binnen Windesheim.

Sectortafel Zorg en Welzijn, Regio Zwolle

Dit project is een onderzoek van Sectortafel Zorg en Welzijn, Regio Zwolle. Vanwege de uitdagende omstandigheden in de zorg en met name op de arbeidsmarkt is binnen Regio Zwolle de Human Capital Agenda (HCA)(opent in nieuw tabblad) opgetuigd: een breed samenwerkingsverband dat het menselijke kapitaal binnen Regio Zwolle wil behouden en versterken. In de regio Zwolle werken binnen de Sectortafel Zorg en Welzijn(opent in nieuw tabblad) zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid samen om de HCA-doelen om te zetten in concrete projecten. Hiervoor is subsidie aangevraagd en verkregen bij het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Een aantal projecten is al in gang gezet en een aantal moet nog opgestart worden. Voor dit laatste is de ‘Actieagenda 2022 sectortafel Zorg & Welzijn’ opgesteld, met daarbinnen vijf actielijnen:

 1. Maak werk van je droombaan;
 2. Creëren meer leer- en werkplekken;
 3. Iedereen doet mee;
 4. Sociale en technologische innovatie;
 5. Goed werkgeverschap en preventie.

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg doet dit onderzoek binnen actielijn 2.

Meer weten?

Neem contact op met Dr.Fenne Verhoeven, associate lector ICT-innovaties in de Zorg 

Dr.Fenne Verhoeven(opent in nieuw tabblad),
f.verhoeven@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)