Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Website E-health in de wijk

  •   ICT-innovaties in de zorg
  •   1 september 2023 - 31 augustus 2024

Deze website is het resultaat van het RaakPubliek-project eHealth in de Wijk. De opgedane kennis en producten helpen wijkverpleegkundigen bij het toepassen van digitale zorg in de wijk.

Wijkverpleegkundigen stellen door een indicatie, in overleg met de cliënt, vast welke zorg cliënten thuis nodig hebben en hoe die zorg het beste geleverd kan worden. De koers van zorgverzekeraars, overheid en veel zorginstellingen is dat er tijdens dit proces van klinisch redeneren en indiceren regelmatiger aan het inzetten van technologie wordt gedacht. Voor een grote groep wijkverpleegkundigen is de drempel echter nog vrij hoog om eHealth toe te passen in het werk. Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim heeft onderzoek gedaan naar het werkproces van wijkverpleegkundigen en daarbij de relatie gelegd tussen klinisch redeneren, indiceren en eHealth. De website ehealthindewijk verstrekt alle informatie over deze tools en hoe ze te verkrijgen zijn, maar ook de achterliggende gedachten, onderzoeken en het ontwikkelde onderwijsmateriaal.

lectoraat ICT-innovaties in de Zorg