Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Bijdrage aan periodiek
  • 8 oktober 2022
  • ICT-innovaties in de zorg
Banner image

Telemonitoring implementeren

Samenvatting

Dit artikel gaat in op de opbrengsten uit het onderzoek Goede Voorbeelden van Verpleegkundige Zorg - Hartzorg op afstand. Hierin is een best practice beschreven over het gebruik van telemonitoring op de hartfalenpolikliniek in Isala. De telemonitoring maakt het mogelijk op afstand patiënten met hartfalen te begeleiden in de thuissituatie. Telemonitoring is op deze polikliniek de dagelijkse praktijk, maar binnen andere, vergelijkbare praktijken is dat (nog) niet het geval. Onder professionals verstaan we: de verscheidenheid aan (gespecialiseerde) verpleegkundigen die samenwerken in de hartfalenpolikliniek.

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Loes Bulle-Smid
  • Marloes Bults
  • Olga Kruit
  • Marjolein den Ouden
  • Marike Hettinga