Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Coronacrisis zorgt voor impuls ontwikkeling blended care binnen psychiatrie

    1 september 2020
Home(opent in nieuw tabblad) / impuls blended care psychiatrie

Lectoraten van Windesheim en NHL Stenden slaan de handen ineen om een lang gekoesterde wens van blended care binnen de psychiatrie te ontwikkelen, een combinatie van fysieke behandeling en digitale vormen.   

Binnen de psychiatrie wordt al langere tijd gezocht naar manieren om de veelal fysiek gevoerde gesprekken te combineren met digitale vormen. De gedachte is dat dit het werk efficiënter kan maken en de patiënt bovendien meer regie kan geven over zijn behandelproces. In de praktijk blijkt dit idee echter lastig te implementeren. De combinatie van face-to-facegesprekken en digitale zorg, ook wel blended care genoemd, wordt nog weinig toegepast.

Rol COVID-19-pandemie

Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie zijn veel behandelaars gedwongen om digitale middelen in te zetten bij het onderhouden van contact met, en het behandelen van hun patiënten. Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van NHL Stenden Hogeschool en het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim hebben samen met professionals van GGZ Drenthe, GGZ Friesland en Accare, een kwalitatieve studie uitgevoerd naar de ervaringen met online hulpverlening. Een van de belangrijkste inzichten vanuit deze nog lopende studie is dat professionals online hulpverlening als een goede aanvulling zien op hun reguliere behandelrepertoire. Tegelijkertijd ervaren zij echter veel hindernissen op hun weg naar een goede implementatie ervan.

Aanvraag RAAK-subsidie

Vanuit de onderzoeksvraag en het inzicht dat deze opleverde, bereiden de lectoraten van beide hogescholen een aanvraag voor om een RAAK-subsidie te verwerven. De lectoraten willen de komende jaren verder werken aan dit vraagstuk in samenwerking met genoemde instellingen.

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Persvragen?

Stel ze aan Freek Hofland
Woordvoering onderzoek

Laatste nieuws

‘Deze microcredential is voor mij een erkenning dat ik kan denken en werken op hbo-niveau’

22 maart 2023
2 onderzoekers bij 3d-metaalprinter. Ze hebben een logo van windesheim en perron 038 in hun hand

Innoveren met 3D-metaalprinten

13 maart 2023

Flexstuderen is effectief instrument gebleken tegen studie-uitval kwetsbare studenten

22 februari 2023

Veilig online leven, hoe doe je dat?

15 februari 2023

'Problemen laag taal- en rekenniveau los je niet op met meer toetsen'

14 februari 2023