Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Coronacrisis zorgt voor impuls ontwikkeling blended care binnen psychiatrie

  • 1 september 2020
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Nieuws(opent in nieuw tabblad) / impuls blended care psychiatrie

Lectoraten van Windesheim en NHL Stenden slaan de handen ineen om een lang gekoesterde wens van blended care binnen de psychiatrie te ontwikkelen, een combinatie van fysieke behandeling en digitale vormen.   

Binnen de psychiatrie wordt al langere tijd gezocht naar manieren om de veelal fysiek gevoerde gesprekken te combineren met digitale vormen. De gedachte is dat dit het werk efficiënter kan maken en de patiënt bovendien meer regie kan geven over zijn behandelproces. In de praktijk blijkt dit idee echter lastig te implementeren. De combinatie van face-to-facegesprekken en digitale zorg, ook wel blended care genoemd, wordt nog weinig toegepast.

Rol COVID-19-pandemie

Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie zijn veel behandelaars gedwongen om digitale middelen in te zetten bij het onderhouden van contact met, en het behandelen van hun patiënten. Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van NHL Stenden Hogeschool en het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim hebben samen met professionals van GGZ Drenthe, GGZ Friesland en Accare, een kwalitatieve studie uitgevoerd naar de ervaringen met online hulpverlening. Een van de belangrijkste inzichten vanuit deze nog lopende studie is dat professionals online hulpverlening als een goede aanvulling zien op hun reguliere behandelrepertoire. Tegelijkertijd ervaren zij echter veel hindernissen op hun weg naar een goede implementatie ervan.

Aanvraag RAAK-subsidie

Vanuit de onderzoeksvraag en het inzicht dat deze opleverde, bereiden de lectoraten van beide hogescholen een aanvraag voor om een RAAK-subsidie te verwerven. De lectoraten willen de komende jaren verder werken aan dit vraagstuk in samenwerking met genoemde instellingen.

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

Zeer hoge studenttevredenheid bij hogeschool Windesheim

28 mei 2024
Teaser image

Robotiseren is mensenwerk

28 mei 2024
Teaser image

Flevoland Monitor 2024: krapte vraagt om keuzes in de regio

25 april 2024
Teaser image

‘Sterk aan het Werk’ wint Bridge of Fame Award

25 april 2024
Teaser image

14 miljard aan potentie voor mkb beschikbaar

23 april 2024