Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Onderzoek Webbased Leefstijlbegeleiding voor Nierfalenpatienten

Onderzoeksproject (afgerond) - Samen met de Nierfalenpoli van de Isala Klinieken voerde het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg onderzoek uit naar de effecten van het gebruik van een website voor leefstijlbegeleiding. Het onderzoek richtte zich niet alleen op de effecten voor de patiënten, maar ook op de effecten voor verpleegkundig specialisten die de patiënten begeleiden.

Voor patiënten met chronisch nierfalen is het belangrijk om een gezonde leefstijl aan te houden. Door een dieet te volgen, voldoende te bewegen of bijvoorbeeld door te stoppen met roken kan verdergaand nierfalen worden vertraagd. Op de Nierfalenpoli van de Isala Klinieken voeren verpleegkundig specialisten daarom gesprekken met patiënten om hen te motiveren om het zelfmanagement ten aanzien van hun leefstijl te verbeteren. Omdat de tijd tussen die gesprekken vrij lang is – een half jaar is niet ongebruikelijk – zochten de verpleegkundig specialisten naar aanvullende ICT-ondersteuning voor hun patiënten. Bovendien wilden ze weten wat de effecten zouden zijn van die ondersteuning.

Bij dit onderzoeksproject werden drieëndertig patiënten van de Nierfalenpoli betrokken. Om de effecten van aanvullende ICT-ondersteuning op het zelfmanagement van deze nierfalenpatiënten in kaart te brengen, werd de website www.mijnnierinzicht.nl gebruikt die de firma Bonstato B.V. op 22 juni 2011 lanceerde tijdens een bijeenkomst in het Leids Universitair Medisch Centrum. De website is mede dankzij de Nierstichting tot stand gekomen. De deelnemers werden bij het gebruik van de website niet actief gecoacht op doelen (zoals natrium-inname) of resultaten. De wijze waarop deelnemers de website gebruikten, inclusief de vraag of zij via de aanwezige communicatiemodule feedback wensten, werd aan de deelnemers zelf overgelaten. Aan het begin van het onderzoek kregen zij een vragenlijst voorgelegd. Na vier maanden de website gebruikt te hebben, kregen zij weer een vragenlijst voorgelegd. Door het vergelijken van de ingevulde vragenlijsten kregen de onderzoekers inzicht in de verandering van het zelfmanagement ten aanzien van de leefstijlen. Daarnaast vond een interview plaats met de zorgprofessionals die bij het project waren betrokken.

Het bleek, dat slechts een klein deel van de deelnemers (vijf van de drieëndertig) de website in deze opzet frequent genoeg had gebruikt om er echt iets aan te hebben. Uit reacties van de deelnemers en zorgverleners kan een aantal relevante factoren worden afgeleid voor web-based leefstijlbegeleiding. Motivatie speelt een belangrijke rol, naast het stellen van bereikbare doelen. Ook kan worden verwacht dat een meer actieve feedback tijdens het werken met de website zal bijdragen aan een meer succesvol gebruik. Ten slotte blijken ontoereikende (computer)vaardigheden factoren te zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Deze inzichten vormen een belangrijk resultaat van het project Web-based leefstijlbegeleiding voor Nierfalenpatiënten.
 

 Soort Desk- en fieldresearch
 Omvang

 

 Opdrachtgever

 Provincie Overijssel

 Partners

 Isala Klinieken in samenwerking met Bonstato

 Status Afgerond