VRAMBO: Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties

Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een VR-Training voor ambulanceverpleegkundigen en zodoende te voorzien in de professionele behoefte van de ambulanceverpleegkundigen, bijdragen aan kennis over de ontwerpbenodigdheden van VR-trainingen en de diagnostische kernproblematiek en het inbedden van deze training in het hbo(niveau)onderwijs.

Ambulanceverpleegkundigen zijn hbo-professionals die levensreddende handelingen bieden bij ernstige ongevallen. Hun werk staat vaak onder tijdsdruk en wordt gekenmerkt door een grote mate van onvoorspelbaarheid. Complexe noodsituaties zijn moeilijk te protocolleren en het is kostbaar hier adequate trainingssituaties voor te creëren.

Doel van het onderzoek

De ervaringen en behoeften van deze gespecialiseerde verpleegkundigen vormen de uitgangspunten van dit project. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een VR-Training voor ambulanceverpleegkundigen en zodoende te voorzien in de professionele behoefte van de ambulanceverpleegkundigen, bijdragen aan kennis over de ontwerpbenodigdheden van VR-trainingen en de diagnostische kernproblematiek en het inbedden van deze training in het hbo(niveau)onderwijs. Dit doen we door samen te werken met een breed palet aan partners

In het project zal, met veelvuldige betrokkenheid van het werkveld, op participatieve en iteratieve wijze, gewerkt worden aan het ontwerp van een innovatieve trainingsmethode inclusief VR-ervaring om complexe situaties te trainen. Input vanuit het werkveld stuurt daarmee continu het proces en wordt user-centered VR-training geborgd. 

Drie fases

Het project bestaat uit drie fases: middels 1) literatuur- en context onderzoek naar de diagnostische kernproblematiek en benodigde VR-eigenschappen, 2) het maken en selecteren van veelbelovende VR-trainingsconcepten op co-creatieve wijze en 3) het ontwerpen van een geavanceerd prototype die in twee fieldtrials geëvalueerd zal worden met ambulanceverpleegkundigen.

Een ander sturend element binnen dit project is de implementatie-kansrijkheid na afloop van het project; een substantieel deel van het project is gericht op onderzoek ten behoeve van een implementatie-roadmap.

Soort  Wetenschappelijk ontwerpgericht onderzoek
Omvang Twee jaar
Partners 

Ambulancezorg Groningen, Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân, Regionale Ambulancevoorziening IJsselland, de lectoraten HG UCD en Verpleegkundige Diagnostiek (Hanzehogeschool Groningen), Wild Sea BV

Opdrachtgever: Hanzehogeschool Groningen

Status  Lopend 
Medemogelijk gemaakt door SIA-RAAK