Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Vitaal teledialyse

Onderzoeksproject (afgerond) - Kan de kwaliteit van leven van nierdialysepatiënten verbeterd worden door gebruik te maken van telezorg?

Nierfalen is een complexe ziekte die vaak meerdere complicaties met zich meebrengt. En een ziekte die een grote impact op de kwaliteit van leven heeft.

Eén van de doelen van het project Vitaal Teledialyse was om te kijken of zorg op afstand via een beeldscherm (ook wel ‘telezorg’ genoemd) bij thuisdialyse een verbetering kan opleveren van die kwaliteit van leven van de nierpatiënt. Bij telezorg wordt een iPad gebruikt om een patiënt via een beeldverbinding te begeleiden, instructies te geven, vragen te beantwoorden of om op afstand bepaalde waarden uit te lezen (zoals de bloeddruk). Zo kan telezorg bij thuisdialyse (‘teledialyse’) ervoor zorgen dat er thuis minder verpleegkundige begeleiding nodig is en dat patiënten zich (toch) meer gesteund of veilig voelen. Deze effecten zijn echter niet zeker: het gaat om verwachtingen.

Wat verandert er door de introductie van telezorg?

Cultural probeCentraal in het patiëntenonderzoek, dat door het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg werd uitgevoerd, stond daarom de vraag: wat verandert er voor patiënten door de introductie van telezorg? Het beantwoorden van deze vraag draagt bij aan het begrijpen van wat de meerwaarde van telezorg kan zijn. Het lectoraat heeft hiertoe een reeks casestudies uitgevoerd door middel van een ‘cultural probe’ (een gevarieerde vorm van de dagboekstudie) en diepte-interviews. Dit leverde een rijk en gedetailleerd beeld op over het leven met een zware, chronische ziekte en de impact die thuisdialyse en telezorg hebben op het dagelijks leven van een patiënt.

Samenwerkingsverband

Vitaal Teledialyse was een samenwerkingsverband tussen de Nierstichting, VieCuri Vitaal, twee onafhankelijke telezorgexperts en het Windesheim lectoraat ICT-innovaties in de Zorg.

Opdrachtgever Viecuri
Omvang Oktober 2014 - mei 2017 
Partners 

Nierstichting, VieCuri Vitaal, twee onafhankelijke telezorgexperts

Status  Afgerond
Medemogelijk gemaakt door Nierstichting Nederland