Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Naar opschalingskennis over OZOverbindzorg 2.0

Onderzoeksproject (afgerond) – OZOverbindzorg is een online communicatieprogramma dat in de gemeente Raalte met succes het sociale en medische netwerk rond kwetsbare, nog thuiswonende mensen ondersteunt. Tijdens dit project is onderzocht of het implementeren van OZOverbindzorg in meer gemeenten haalbaar is en wat hiervan de kosten en baten zijn?

Virtueel verzorgingstehuis

OZOverbindzorg optimaliseert de samenwerking tussen de cliënt, mantelzorgers, familie en medische hulpverleners en moet het mogelijk maken dat hulpbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen. Het systeem brengt alle partijen rondom de cliënt samen en biedt de faciliteiten om online met elkaar te kunnen communiceren over de zorg. De cliënt staat centraal, bepaalt wie toegang krijgt en heeft daarmee de regie in handen. 

Succesvol in Raalte

OZOverbindzorg is ontwikkeld voor de omgeving van Raalte als compensatie voor het daar wegvallen van het verzorgingstehuis. In deze gemeente leidt het systeem tot een betere zorg voor de cliënt en goede ondersteuning aan diens netwerk. Door betere coördinatie en communicatie tussen alle zorgverleners leidt het ook tot kostenbesparingen.

Meerwaarde voor andere gemeenten 

OZOverbindzorg heeft van ZonMw subsidie gekregen om het systeem uit te rollen in meer gemeenten. Het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg en het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg volgden deze opschaling en brachten in kaart wat de inhoudelijke en financiële meerwaarde is van OZOverbindzorg voor de verschillende gebruikers. Er is gekeken naar de volgende vragen:  

  • Wat zijn de meetbare resultaten en kosten van het gebruik van het OZOverbindzorg-systeem (kosten-batenanalyse)?
  • Wat zijn aanbevelingen en aandachtspunten voor het opschalen van het OZOverbindzorg-systeem (good practices)?

De opgedane kennis is gebruikt om de stuurgroep van OZOverbindzorg tussentijds te adviseren en opschalingstrajecten in andere situaties te voeden. Het systeem is inmiddels in Deventer, Olst, Zwolle en Wijhe geïntroduceerd. 

Soort  Kosten-batenanalyse, good practices
Omvang Zestien maanden
Partners 

OZOverbindzorg, lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg, lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg

Status  Afgerond
Opdrachtgever ZonMW