Hartzorg op Afstand

Onderzoeksproject (afgerond) - Het onderzoek heeft de opgebouwde verpleegkundige, logistieke en technologische ervaring en expertise die tijdens de ontwikkeling van de dienst Hartzorg op Afstand zijn opgebouwd, expliciet gemaakt. 

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg in samenwerking met het lectoraat Technology, Health & Care van Saxion een onderzoek gestart naar de dienst Hartzorg op Afstand. Deze dienst, waarmee patiënten thuis een hartrevalidatieprogramma kunnen volgen, is in de afgelopen jaren ontwikkeld door Hartcentrum Isala en HC@home. 

Met de opgedane kennis kan de dienst Hartzorg op Afstand worden verbeterd en opgeschaald. De kennis wordt tevens gebruikt in de opleidingen van Windesheim en Saxion en, in samenwerking met Libereaux, omgezet in beroepsprofielen voor de zorgverlener van de toekomst.

Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health-Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerking.

Publicaties

Het project heeft eveneens geresulteerd in een aantal publicaties. De publicatie "Hartzorg op Afstand" brengt de patient journeys en professionele taken en rollen in kaart.

Publicatie Hartzorg op Afstand

In de publicatie "Doelprofielen" wordt beschreven aan welke (kennis) eisen de zorgprofessionals moeten voldoen, welke taken zij binnen hun 'HC@Home-rol' uitvoeren en welke competenties zij hierbij nodig hebben. Daarnaast is een doelprofiel ontwikkeld voor de supportmedewerker van HC@Home die de zorgprofessionals en de patiënten ondersteunt bij het gebruik van HC@Home.

Publicatie Doelprofielen

Een patient journey, ofwel de reis van de patiënt, geeft weer met wie en wanneer de patiënt contact heeft tijdens haar zorgpad. In de publicatie "Patient journeys" voor Hartzorg op Afstand wordt een deel van het zorgpad voor patiënten met hartfalen in beeld gebracht.

Publicatie Patient Journeys 

Soort  Subsidieproject
Omvang November 2018 t/m oktober 2019 (12 maanden)
Partners 

Hartcentrum Isala, Saxion (lectoraat Technology, Health & Care), HC@Home en Liberaux 

Status  Afgerond

In de media

Saxion en Windesheim bundelen krachten in Hartzorg op Afstand-onderzoek (17 december 2019)