Hartzorg op Afstand

Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van het onderzoek is om de verpleegkundige, logistieke en technologische ervaring en expertise die tijdens de ontwikkeling van de dienst Hartzorg op Afstand zijn opgebouwd, expliciet te maken.

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg in samenwerking met het lectoraat Technology, Health & Care van Saxion een onderzoek gestart naar de dienst Hartzorg op Afstand. Deze dienst, waarmee patiënten thuis een hartrevalidatieprogramma kunnen volgen, is in de afgelopen jaren ontwikkeld door Hartcentrum Isala en HC@home. 

Met de opgedane kennis kan de dienst Hartzorg op Afstand worden verbeterd en opgeschaald. De kennis wordt tevens gebruikt in de opleidingen van Windesheim en Saxion en, in samenwerking met Libereaux, omgezet in beroepsprofielen voor de zorgverlener van de toekomst.

Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health-Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerking.

Soort  Subsidieproject
Omvang November 2018 t/m oktober 2019 (12 maanden)
Partners 

Hartcentrum Isala, Saxion (lectoraat Technology, Health & Care), HC@Home en Liberaux 

Status  Lopend