Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Clinical Data Ware House

Onderzoeksproject (afgerond) – De zorg van een patiënt met kanker stopt niet na behandeling in het ziekenhuis. Verschillende partijen, zoals oncologieverpleegkundigen en de thuiszorg, zijn bij de nazorg betrokken en beschikken over gegevens van de patiënt die vastgelegd en onderling uitgewisseld moeten worden. Het onderzoek Clinical Data Ware House heeft aannemelijk gemaakt dat er een klinische database ontwikkeld kan worden die in deze behoefte kan voorzien. Het onderzoek krijgt naar alle waarschijnlijkheid een vervolg.

Het onderzoek heeft zich gericht op het ontwerpen en inrichten van een klinische database met elektronische persoons- en zorggegevens van kankerpatiënten, die kan leiden tot een betere nazorg voor patiënten en een betere facilitering van gegevens voor oncologisch onderzoek. Het ontwerp van de database is tot stand gekomen door een samenwerking met Isala, Icare en Windesheimstudenten van de opleiding ICT en Verpleegkunde. Het ontwerp is gebaseerd op reeds bestaande onderdelen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het symposium Clinical Data Ware House op 11 december 2013 en samengevat in het rapport ‘Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House’.

In de media

Symposium Clinical Data Ware House toont veelbelovende onderzoeksresultaten (december 2013)
Windesheim organiseert symposium Clinical Data Ware House (november 2013)
Kleine klinische dataconcepten (Informatie, november 2013)

Soort  Kwalitatief en kwantitatief
Omvang  
Opdrachtgever

 Isala Klinieken

Partners

 Isala Klinieken, Isala Academie, Icare

Status  Afgerond