Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Beeldcommunicatie in de GGZ

Onderzoeksproject (afgerond) - Er moet fors bezuinigd worden in de GGZ, terwijl de kwaliteit van de zorg gehandhaafd moet blijven. Verwacht wordt dat de inzet van beeldcommunicatie in de zorg hieraan een bijdrage kan leveren.

Zorgverleners zijn vanuit de opleiding niet of nauwelijks toegerust op beeldcommunicatie. Ze kunnen subtiele signalen interpreteren die via beeldcommunicatie veel moeilijker waarneembaar zijn. De GGZ-zorgverleners zitten klem tussen de bezuinigingen en de verantwoordelijkheid richting de cliënten.

Dit leidt tot de volgende praktijkvragen:

  1. Hoe kunnen GGZ-zorgverleners beeldbellen integreren, intensiever inzetten?
  2. Wat moeten GGZ-zorgverleners meewegen wanneer ze de afweging maken om beeldbellen in de zetten? En hoe verandert de zorg daardoor?
  3. Hoe kunnen ze collega's overtuigen van de meerwaarde van beeldcommunicatie voor de zorg?

Windesheim, Hanzehogeschool, het Rob Giel Onderzoekcentrum, de Universiteit van Amsterdam, het Zorg Innovatie Forum en zeven GGZ-intellingen in Noord-Nederland hebben de krachten gebundeld.  Met dit project is er de ambitie om GGZ-zorgverleners te ondersteunen bij het effectief inpassen van beeldbellen in de eigen zorgverlening.

Doelstellingen

  1. Verkrijgen van kennis en inzichten over de vraag waarom het inzetten van beeldbellen voor GGZ-zorgverleners nu zo moeilijk is.
  2. Omzetten van die kennis en inzichten in producten die recht doen aan de complexiteit van de GGZ-problematiek. Daarnaast is het praktisch toepasbaar.
  3. Het verrijken van de opleidingen Verpleegkunde van Windesheim en Hanzehogeschool met modules en minoren waarin verworven kennis en producten zijn geïntegreerd.

Resultaten

In het onderzoek zijn instrumenten ontwikkeld die inspiratie en reflectie bieden voor het gebruik van beeldbellen in de GGZ: een animatie, de app Samenspraak, en zes beeldbelverhalen. De projectresultaten zijn gepresenteerd tijdens een slotbijeenkomst op 29 juni 2017 en gebundeld op de website Beeldbellen in de GGZ.

Soort  Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
Omvang November 2014 t/m oktober 2016
Partners 

Hanzehogeschool, UvA, Dimence Groep, GGZ Drenthe, GGZ Noord Holland Noord, Lentis, GGZ Friesland, Accare, Verslavingszorg Noord Nederland, RGOc, ZIF

Status  Afgerond 
Medemogelijk gemaakt door Stichting Innovatie Alliantie