Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

André Mulder, lector

  • Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing
Home / Dr. André Mulder

Dr. André Mulder is sinds 2009 verbonden aan hogeschool Windesheim als lector Theologie en Levensbeschouwing. 

Volg André op LinkedIn

Onderzoeksfocus

Mulders aandacht gaat uit naar hedendaagse constructies van religieuze identiteit en naar de levensbeschouwelijke communicatie in mensgerichte professionele praktijken (zorg en educatie). Hij onderzoekt de waarde van een fenomenologisch onderzoeksperspectief bij de analyse van zingevingsdimensies in professionele interactie. Het terrein van dood, rouw en herdenken blijft hem interesseren en dit wordt concreet in onderzoek naar de praktijken van ritueelbegeleiders. 

Opleiding

Mulder studeerde theologie in Zeist, Driebergen en aan de Theologische Faculteit Tilburg en hij sloot zijn doctoraal examen in 1992 af met een praktisch-theologisch onderzoek naar het gebruik en effect van therapeutische rituelen in communicatief pastoraat. Zijn promotieonderzoek betrof de relatie tussen geloof van nabestaanden en een tot expressie gebracht geloof tijdens crematieliturgie en resulteerde in 2000 in het proefschrift Geloven in crematieliturgie dat hij aan de Radboud Universiteit van Nijmegen verdedigde.

Onderzoekservaring

Mulder doceert sinds 1996 vakken als praktische theologie, spiritualiteit, godsdienstpsychologie en liturgiek. Hij is betrokken bij het ontwerpen van onderzoekslijnen in de theologische bacheloropleidingen en masteropleidingen van Windesheim. Naast empirisch onderzoek naar uitvaarten deed hij research naar ervaringen van pelgrims naar Santiago de Compostela. Zijn kwalitatieve analyse van dagboekfragmenten resulteerde in enkele publicaties. In 2008 trad hij toe tot de kenniskring van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing als onderzoeker en per 1 oktober 2009 als lector.

Lees meer over het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing

Cookie instellingen

Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees ons cookiestatement voor meer informatie.


Stel je persoonlijke voorkeuren in