Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. Chiel van der Veen, lector

  • Lectoraat Urban Care & Education
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Chiel van der Veen

Chiel van der VeenIn 2022 startte dr. Chiel van der Veen zijn functie als nieuwe lector Urban Care & Education bij het kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland in Almere. Als lector wil hij kennis uit wetenschap gebruiken om samen met de onderwijspraktijk oplossingen aan te dragen voor uitdagingen in (regionaal) onderwijs. Denk aan onderwijskwaliteit en gelijke kansen die onder druk staan door tekorten, de complexe samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg en het feit dat veel kinderen in Almere moeite hebben met de basisvaardigheden.

Volg Chiel op LinkedIn(opent in nieuw tabblad) Volg Chiel op X(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

In zijn onderzoeken richt Chiel van der Veen zich onder andere op de dialoog in de klas binnen het basis- en hoger onderwijs, spelenderwijs leren en de ontwikkeling van de sociale competenties van kinderen (waaronder mondelinge communicatie, theory of mind en sociale status). Als lector focust hij zich dan ook op thema’s als: leren en sociale interactie; spel als context voor leren; en de vertaling van bevindingen uit onderzoek naar de onderwijspraktijk. In zijn onderzoeksprojecten werkt hij nauw samen met leraren, lerarenopleiders en onderwijsontwikkelaars.

Opleiding

Chiel van der Veen studeerde af als leraar basisonderwijs aan de Christelijke Hogeschool Nederland. Vervolgens studeerde hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), waar hij in 2017 promoveerde op zijn proefschrift: Dialogic classroom talk in early childhood education

Onderzoekservaring

Na zijn promotieonderzoek werkte Chiel van der Veen onder meer als universitair hoofddocent onderwijspedagogiek binnen de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen aan de VU. Chiel was daarnaast hoofd van de sectie onderwijswetenschappen. Naast zijn functie als lector is Chiel als universitair hoofddocent nog verbonden aan de VU. Ook is of was hij betrokken bij verschillende organisaties, zoals de NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen), childandfamilyblog.com en vakbladen als De Wereld van het Jonge Kind, Pedagogiek en International Journal of Educational Research Open.

Lees meer over het lectoraat Urban Care & Education