Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. Liesbeth Hermans, lector

  • Lectoraat Waardenvolle Journalistiek
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Dr. Liesbeth Hermans

Liesbeth Hermans (1960) is een gedreven en gepassioneerde onderzoeker. Na haar promotieonderzoek naar het beroepsmatig handelen van journalisten (2000), is zij aan de slag gegaan als onderzoeker en docent bij de opleiding Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Volg Liesbeth op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

Sinds 2016 is Hermans verbonden aan hogeschool Windesheim als lector. Haar lectoraat Waarde(n)volle Journalistiek onderzoekt hoe journalistiek kan innoveren om aan te sluiten bij een samenleving die volop in verandering is. Hermans en collega's doen dit steeds vanuit een constructieve en publieksgerichte benadering. Met hun onderzoek bevorderen zij reflectie op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van journalistiek en op de vraag hoe journalistiek betekenisvol kan zijn voor diverse publieksgroepen in de samenleving.

Opleiding

Liesbeth Hermans studeerde handvaardigheid en kunstgeschiedenis in Maastricht en communicatiewetenschap in Nijmegen en promoveerde in 2000 bij de Radboud Universiteit op haar proefschrift: Beroepsmatig handelen van journalisten. Een kwalitatief onderzoek bij een televisienieuwsredactie 

Onderzoekservaring

Liesbeth Hermans werkte zo'n dertig jaar voor de Radboud Universiteit. Als onderzoeker en in het onderwijs, onder andere als co√∂rdinator van de masterspecialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik. Vanaf 2011 werkt ze bij Windesheim. Eerst als associate lector Media & Civil Society en sinds 2016 als lector. Hermans werkt voor haar onderzoek samen met nieuwsredacties en nieuwsorganisaties. Voor Nederland neemt zij deel aan de internationale Worlds of Journalism Study, die onderzoek doet naar praktische en culturele ontwikkelingen binnen de beroepsgroep. Zij heeft over haar onderzoek in een groot aantal wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd.

Lees meer over het lectoraat Waardenvolle Journalistiek