Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Impact in de regio Zwolle

  Banner image
  Focus

  Onze focus

  Onze lectoraten geven actief invulling aan de missie van Windesheim om via praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan een duurzamere en inclusievere samenleving. Ze focussen zich daarbij op een aantal thema’s die aansluiten bij de kracht en ambitie van de hogeschoolregio. De grote maatschappelijke vraagstukken, ook in regio Zwolle, zijn niet gemakkelijk. Ze vragen om meer samenwerking tussen vakgebieden én studenten, onderzoekers, docenten en werkveld. Het uiteindelijke doel is dat onze aanpak aantoonbare impact heeft op en in de regio. We leggen daarbij een aantal accenten, zoals op techniek en informatietechnologie. Want ontwikkelingen gaan razendsnel en de regio vraagt om aansluiting. Maar ook een leven lang ontwikkelen is zo’n accent.

  Aart en Paul bedienen een cobot
  Onze lectoraten

  Maak kennis met onze Zwolse lectoraten

  Hoe krijg je regie terug over je lichaam, geest en welbevinden? Een voorbeeld van een vraag waarover lector Jooske van Busschbach en haar team zich buigen.

  Van ICT-vloeren die bewegingspatronen registreren tot apps in de gymles. Lector Ivo van Hilvoorde richt zich met zijn team op sportdidactische innovaties.

  Of het nu gaat om digitalisering, om automatisering of om robotisering: het bedrijfsleven innoveert volop. Hieraan draagt het lectoraat zijn steentje bij.

  Een aanpak ontwikkelen voor hoe je energie bespaart én schone energie inzet in de gebouwde omgeving: dé onderzoeksopdracht van onze lector Jeike Wallinga.

  Met kennis en inzichten uit onderzoek wil het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven de ondernemende kracht in familiebedrijven versterken.

  De geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein kunnen niet zonder elkaar. Lector Alie Weerman richt zich met haar team op het smeden van deze banden.

  Door praktijkgericht onderzoek zet het lectoraat en expertisecentrum Goed Leven met Dementie zich in voor het welbevinden van mensen met dementie en hun naasten.

  De kloof overbruggen tussen ICT-innovaties en de structurele inbedding hiervan in de zorg: daar staat het lectoraat onder leiding van Marike Hettinga voor.

  Elk kind heeft recht op zorg, gelijke kansen en veiligheid. Hoe smeed je banden tussen ouders, onderwijs en jeugdsector? Dé focus van lector Dorien Graas.

  Of het nu gaat om cyberpesten, mediaopvoeding of om gaming: lector Peter Nikken onderzoekt de rol van (sociale) media vanuit het perspectief van de jeugd.

  Van een tweede leven voor afgedankte windmolens tot fietsen van kunststof: lector Margie Topp en haar team richten zich op de verwerking van kunststoffen.

  Hoe richt je het onderwijs zo in dat alle lerenden optimaal leren? Lector Sui Lin Goei buigt zich met haar team over de vraag hoe we leren inclusief maken.

  In een continu veranderende arbeidsmarkt ben je nooit uitgeleerd en is een leven lang ontwikkelen troef. Lector Menno Vos onderzoekt wat daarvoor nodig is.

  Liesbeth Rijsdijk en haar team zijn hét kennisplatform voor duurzaam ondernemen: van hergebruik van grondstoffen tot een stuk minder afval en vervuiling.

  Ons onderwijs wordt continu uitgedaagd om positie in te nemen ten aanzien van ICT-innovaties. Onze lector Anneke Smits biedt scholen de nodige handvatten.

  Hoe maak je van verschillen tussen mensen een meerwaarde in organisaties en samenwerkingsverbanden? Dat onderzoekt lector Joost van der Weide samen met zijn team.

  Lector Nicolette Schipper ontwerpt, initieert en verricht met haar team onderzoek naar sportpedagogiek, zodat iedereen kan sporten: veilig én met plezier.

  Hoe spreid je risico’s en hoe verbeter je de positie van bedrijven in leveranciersketens? Samen met zijn team buigt lector Michiel Steeman zich hierover.

  Isala, IJsselheem, Icare, Carinova en dit lectoraat werken samen op het gebied van onderzoek om passende zorg in de toekomst mogelijk te houden.

  Journalistiek moet problemen signaleren, maar ook aanzetten tot het nadenken over oplossingen. Hoe? Dit onderzoekt lector Liesbeth Hermans met haar team.

  Verbinding onderwijs en regio

  Onderzoek én onderwijs

  Onze lectoraten in Zwolle zijn vanuit hun onderzoek actief betrokken bij onze opleidingen, en andersom hetzelfde. Docent-onderzoekers geven les en onze studenten kunnen meewerken aan een van de projecten of zij studeren af bij een lectoraat. Zo vloeit de kennis vanuit ons onderzoek direct door naar het onderwijs en leiden we professionals op die al direct na hun afstuderen over dé allerlaatste inzichten vanuit onderzoek beschikken. 

  Zo werkten onderzoekers en studenten samen voor NS

  Samenwerking in de regio

  Onze Zwolse lectoraten doen veel in de regio. En dat is ook te zien aan onze samenwerkingsverbanden. Kortom, met, in én voor de regio! Zo werken we actief samen met gemeentes en de provincie én bundelen we de krachten in Centres of Expertise, de Regiocampus (een netwerk dat zorg, het onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt) en in diverse initiatieven, zoals Perron038 en Fieldlab Industrial Robotics.

  Lees meer over onze samenwerkingsverbanden

  Enkele samenwerkingsverbanden

  Leren en ontwikkelen in én met de regio

  Uit onderstaande initiatieven blijkt hoe we samen met de regio en andere (kennis)partners continu samenwerken aan een sociaal-sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio, met daarbij aandacht voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij professionals in onze regio wendbaar genoeg blijven om voortdurend om te gaan met allerlei toekomstige veranderingen in hun werkveld.

  Ondernemen

  Onderzoek én ondernemen

  Een plek in én voor regio Zwolle, waar allerlei ambitieuze ideeën en plannen uitgroeien tot innovatieve en succesvolle ondernemingen, dat is ZWINC. Hier worden plannen gesmeed,  prototypes gebouwd, en innovaties op de markt gebracht. De naam ZWINC staat voor Zwolle Incubator. Het is een regionale broedplaats in Zwolle voor ondernemende (oud-)studenten en start-ups, die zelf een innovatief bedrijf willen beginnen of verder willen uitbouwen. ZWINC faciliteert ondernemers in de maakindustrie en IT met de opbouw, groei en opschaling van hun business. En hogeschool Windesheim is de trotse initiatiefnemer en samenwerkingspartner van ZWINC.

  Lees meer over ZWINC(opent in nieuw tabblad)

  Kenniscentra

  Onze kenniscentra

  Het kenniscentrum Bewegen & Educatie levert de kennis en inzichten voor de inrichting van bijv. educatieve processen, interventies en organisaties. Ook moet onderzoek leiden tot professionalisering van educatief medewerkers. Op het vlak van bewegen en sport wordt onder meer onderzocht hoe dit in verschillende settings het best kan worden ingezet om de mentale gezondheid te bevorderen en wat er moet gebeuren om het bewegingsonderwijs te verbeteren.

  Contact(opent in nieuw tabblad)

  Het kenniscentrum Gezondheid & Welzijn richt zich op preventie. Onderzoek draagt bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van groepen en individuen in de lokale en regionale samenleving. Hierbij ligt de nadruk op jeugd, ouderen, verslaving en psychiatrie en techniek in de zorg.

  Contact(opent in nieuw tabblad)

  Binnen dit kenniscentrum wordt praktisch onderzoek verricht naar de vraag hoe de journalistiek beter kan bijdragen aan de kwaliteit van de democratische samenleving. Speerpunten zijn: constructieve journalistiek, jongeren en participatie, lokale en regionale journalistiek en professionalisering.

  Contact(opent in nieuw tabblad)

  Het kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap richt zich op het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van ondernemerschap. Belangrijke pijlers hierbij zijn duurzaamheid, aanpassingsvermogen en innovatie.

  Contact(opent in nieuw tabblad)

  Activiteiten van het kenniscentrum Technologie zijn verdeeld over de expertises materialen, hitech, gebiedsontwikkeling en ICT. Er wordt hiermee een essentiële bijdrage geleverd aan praktijkgericht onderzoek. Dit moet leiden tot innovatie van kennis, producten en methodes, dit in samenwerking met organisaties en het bedrijfsleven, met name in de regio.

  Contact(opent in nieuw tabblad)

  Nieuws

  Blijf op de hoogte

  Teaser image

  Samenwerking met KWF voor professionaliseren ervaringsdeskundigheid

  18 juni 2024
  Teaser image

  Wie zijn die vrouwen zonder eigen inkomen?

  13 juni 2024
  Teaser image

  Robotiseren is mensenwerk

  28 mei 2024
  Teaser image

  Dit leren we van het STEP onderzoeksrapport 2024

  24 mei 2024
  Teaser image

  14 miljard aan potentie voor mkb beschikbaar

  23 april 2024
  Teaser image

  Meer impact met onderzoek door samenwerking

  18 april 2024
  Teaser image

  Een weg naar succes? Een duurzame innovatie in de Rubberindustrie

  11 april 2024
  Teaser image

  Blog: Passief bouwen als antwoord op de energietransitie

  11 april 2024
  Teaser image

  Technologische kansen benutten door samenwerking in de logistieke sector

  26 maart 2024
  Teaser image

  Familiebedrijven in Overijssel goed voor 218.000 banen

  13 maart 2024