Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. Alie Weerman, lector

  • Lectoraat GGZ en Samenleving
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Dr. Alie Weerman

Dr. Alie Weerman is psycholoog en lector GGZ en Samenleving. Zij combineert wetenschappelijke kennis, praktisch-professionele kennis en ervaringskennis en doet vooral participatief actieonderzoek op het snijvlak van psychiatrie en samenleving. Ze legt ongebruikelijke praktische verbindingen door formele systemen heen en doet dat meestal met kunstzinnige methodes (art-based).

Volg Alie op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

Bij het lectoraat ligt de focus van het onderzoek op praktische, ethische en theoretische kwesties bij de integratie van de GGZ in het sociaal domein. Alie Weerman werkt dicht bij de mensen waarom het gaat. Zij werkt samen met creatieve, praktische en betrokken onderzoekers, trainers en kunstenaars. Een deel van de onderzoekers is tevens ervaringsdeskundig.

Opleiding

Alie Weerman studeerde arbeids- en organisatiepsychologie en filosofische grondslagen van de psychologie (Vrije Universiteit, 1988 doctoraal, cum laude). Alie is zelf ervaringsdeskundig en zij promoveerde in 2016 cum laude op het onderwerp Ervaringsdeskundige Zorg- en Dienstverleners. Zij presenteerde in haar proefschrift zowel een praktische uitwerking als een wetenschapstheoretische onderbouwing van ervaringsdeskundigheid.

Onderzoekservaring

Alie Weerman werkte een jaar als onderzoeker op de VU en werkte vervolgens vanwege haar eigen cliëntervaring in de psychiatrie als ondersteuner van een patiëntenraad in een psychiatrisch centrum. Als freelancer deed zij diverse opdrachten op het gebied van cliëntenparticipatie en het sociaal werk. Vanaf 1990 werkt zij als docent (en later als onderzoeker) bij hogeschool Windesheim. Zij heeft ruim 40 publicaties in vakbladen op het gebied van psychiatrie en verslaving, en 6 (studie)boeken op dit gebied op haar naam staan. Zij ontwikkelde de afstudeerrichting GGZ-agoog en de specialisatie Ervaringsdeskundigheid binnen de opleiding Social Work. 

Ben je benieuwd naar de publicaties van Alie Weerman? Deze zijn te vinden via de research database op ResearchGate(opent in nieuw tabblad).

Lees meer over het lectoraat GGZ en Samenleving