Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Impact in de regio Flevoland

  Focus

  Onze focus

  Een wezenlijke bijdrage leveren aan de woon-, werk- en de leefomgeving van de inwoners van Flevoland en steden als Almere en Lelystad. Dat is waar het onderzoek van onze Almeerse lectoraten om draait. Samen met alle lectoren, onderzoekers, studenten, het (werk)veld én de inwoners. Het kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland is er voor professionals én mkb, om hen sterker en wendbaar(der) te maken. Voor de zelfredzame groepen én alle kwetsbare groepen, om hen te stimuleren een actievere rol in te nemen én te vervullen in onze huidige maatschappij. En we zijn er voor zowel de huidige professionals als de toekomstige generatie, kortom onze eigen Flevolandse studenten. Bovendien denken we actief mee met de bouwopgave die ons te wachten staat, om daar zowel sociaal, economisch duurzaam als ecologisch in uit te blinken. Op alle fronten doen we mee en zoeken we de verbinding op.

  Urban Innovation

  Urban Innovation-programma

  Windesheim Almere bestaat inmiddels 10 jaar. In die 10 jaar heeft de hogeschool volop bijgedragen aan het opleiden van hbo-professionals in én voor de regio. Maar een hogeschool is meer dan alleen een opleider, als kennisinstelling is het ook een spin in het web in projecten die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken – in de stad én de brede provincie. Bijvoorbeeld via het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de drie lectoraten die de hogeschool rijk is. Om onderzoek in verbinding met onderwijs, (werk)veld en alle inwoners nóg relevanter te maken voor specifieke opgaven in de eigen regio wil de hogeschool zich focussen op een overkoepelend thema: maatschappelijke innovatie én in het kielzog daarvan Urban Innovation. Hét thema voor onderzoek, onderwijsactiviteiten, praktijk- en afstudeeropdrachten.

  Het kenniscentrum bestaat nu nog uit drie lectoraten. Hier wordt al enkele jaren actief onderzoek gedaan op het vlak van zorg en ondersteuning, werken en (sociaal) ondernemerschap én onderwijs en opvoeding. Thema's die bijdragen aan een sociaal en economisch duurzame toekomst van de provincie én van steden als Almere en Lelystad. Hieraan voegen we nu een vierde element toe dat zich vooral moet richten op een meer ecologische component: namelijk het wonen. Binnen het kenniscentrum komt er daarom een nieuw lectoraat Urban Innovation. Deze nieuwe loot maakt het mogelijk om meer integraal samen te werken in onderzoek en onderwijs aan een aantal maatschappelijke innovaties:

  • Innovaties op het gebied van werken en ondernemen
  • Innovaties op het gebied van zorg en ondersteuning
  • Innovaties op het gebied van onderwijs en opvoeding
  • Innovaties op het gebied van (duurzaam) wonen

  Zo bestrijkt het kenniscentrum de juiste kennis en knowhow waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan de sociaal, ecologisch en economisch duurzame toekomst van ‘New Towns’, zoals Almere en Lelystad. Expertise die nodig is om antwoorden te kunnen geven op de drie centrale uitdagingen die deze steden in de nabije toekomst te wachten staan.

  • Het verbeteren van de economische structuur van de regio
  • Meer verbindingen leggen tussen kwetsbare en zelfredzame bevolkingsgroepen
  • En het realiseren én in stand houden van een aantrekkelijke leefomgeving bij de grote bouw- en verstedelijkingsopgave van én in de Metropoolregio Amsterdam

  Dankzij een subsidie van € 3 miljoen van het Fonds Verstedelijking Almere (toegekend in januari 2021) gaan we de komende 5 jaar aan de slag met het thema Urban Innovation.

  Verbinding onderwijs en regio

  Onderzoek én onderwijs

  Via het overkoepelende programma Urban Innovation wil het kenniscentrum onder meer de relatie tussen onderzoek en onderwijs – samen met al onze regiopartners – (nog) verder verdiepen. Enerzijds innoveert het programma ons onderwijs, doordat de studenten, docenten, onderzoekers, professionals én bewoners als leerwerkcommunity's in fysieke fieldlabs samenwerken aan concrete verbeteringen in (oude) wijken. Anderzijds versterkt het de relatie onderwijs-onderzoek, doordat verbeteringen (multidisciplinair) worden gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen beide disciplines.

  Zo werken in onze minor en fieldlabs alle partijen samen

  Samenwerking in de regio

  Onze lectoraten doen veel in de regio Flevoland, dat is ook te zien aan onze samenwerkingsverbanden. Kortom, met én voor de regio! Van samenwerken met de gemeente Almere tot en met de provincie Flevoland. Het programma Urban Innovation draagt dan ook bij aan netwerkinnovatie, omdat alle vijf O’s samenwerken in het programma én de fieldlabs: van overheid, onderwijs tot onderzoek en van ondernemer tot omwonenden. Met als doel dat innovaties op het snijvlak van fysieke en sociale opgaven sneller worden gerealiseerd, duurzamer beklijven en bewoners dat ook zichtbaar(der) merken.   

  Lees meer over onze samenwerkingsverbanden

  Onze lectoraten

  Maak kennis met onze Almeerse lectoraten

  Klantverhalen in de eigen context vormen het vertrekpunt voor het onderzoek van lector Kitty Jurrius om zo zorg en ondersteuning op maat te kunnen bieden.

  Van RoboWise tot spelend leren: het lectoraat in Almere onderzoekt hoe je het onderwijs kunt verrijken met techniek, kunst, spel én goed schoolleiderschap.

  Onze arbeidsmarkt staat niet stil én arbeidsverhoudingen veranderen mee. Het lectoraat wil duurzaam vakmanschap met een duurzame economie verbinden.

  Hoe vergroot je de veerkracht van bewoners en ondernemers in de wijk? Hoe creëer je meer eenheid tussen de gebouwde en de beleefde stad? En welke rol speelt een duurzame digitale leefomgeving? Binnen het nieuwe lectoraat Urban Innovation gaat de nog te werven lector met deze maatschappelijke vraagstukken actief aan de slag.

  Minor en fieldlabs

  Van minor tot fieldlabs

  Een mooi voorbeeld van de integratie tussen het onderzoek en het onderwijs is de vanuit het programma ontwikkelde minor Urban Innovation die in het collegejaar 2021-2022 van start is gegaan. Een minor is een keuzepakket dat studenten tijdens hun studie zelf kunnen kiezen.

  De minor is in het leven geroepen om te werken aan een duurzame toekomst van de wijken in Almere. Denk aan de wat oudere wijken als Filmwijk, aan nieuwe wijken zoals Europakwartier en nog te plannen wijken op het Floriadeterrein. In de minor Urban Innovation werkt vervolgens een team van ambitieuze studenten uit meerdere opleidingen aan het integraal aanpakken van de grootstedelijke Almeerse vraagstukken. Dit doen ze onder meer in fieldlabs. In zo’n fieldlab werken regionale partners intensief samen met kennisinstellingen aan meerdere innovatieve toepassingen, die direct in de praktijk worden getest. Vandaar dat een fieldlab ook wel een ‘real life testing ground’ wordt genoemd. Fieldlabs waar de studenten uit kunnen kiezen zijn:

  Veerkracht in Filmwijk
  Eenheid in Europakwartier
  Smart City

  Partners in het programma Urban Innovation en de fieldlabs zijn o.a.: woningbouwcorporaties de Alliantie, GoedeStede en Ymere, de Almeerse Scholen Groep (ASG), De Nieuwe Bibliotheek, Zorggroep Almere, welzijnsorganisatie De Schoor, de politie en het Leger des Heils.

  Andere partners waarmee Windesheim in Almere samenwerkt

  Vanuit de minor Urban Innovation worden er inspiratiesessies georganiseerd. Onderwerpen als placemaking, stadsmarketing en de leefbare stad komen voorbij. Wat beïnvloedt de leefbare stad eigenlijk? Dat kun je uit verschillende perspectieven bekijken. Kortom, genoeg om geïnspireerd over te raken! Alle sessies worden opgenomen en zijn hieronder terug te kijken.  

  Piet Renooy: een sociologisch perspectief(opent in nieuw tabblad)
  Pieter Tordoir: een economisch perspectief(opent in nieuw tabblad)
  Bas van de Griendt: een ecologisch perspectief(opent in nieuw tabblad)
  Nik Smit: Stadsmarketing(opent in nieuw tabblad)
  Wouter Jan Verheul: Placemaking(opent in nieuw tabblad)
   

  Onze activiteiten

  Hackathon

  Aantal afvaldumpingen in Almere fors toegenomen”, zo kopte de NOS vorig jaar op haar website. Daar is ongetwijfeld wat aan te doen. Denk aan wat vaker afval ophalen en storten. Maar pak je het probleem dan wel bij de wortels aan? Moeten we niet wat doen aan onze wegwerpcultuur?

  140 studenten bogen zich erover tijdens de Almeerse hackathon Zero Waste. Zij kozen in groepjes een product uit waarvan zij de keten van A tot Z samen volop analyseerden. Volgens het principe ‘creating business through circulair design’ kwamen ze met oplossingen die duurzaam én rendabel zijn én die ze tot slot pitchten voor een jury. De winnende groep: ‘Groen is het nieuwe goud’ die de keten van de wegwerpbeker onder de loep had genomen.

  Bouwen in de buurt

  Tijdens hun opleiding Bouwkunde in Almere kunnen studenten actief aan de slag in het project Duurzaam Wonen. Dit project is een onderdeel van de fieldlabs vanuit de minor Urban Innovation, die is opgestart vanuit het kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland.

  In de minor Urban Innovation werkt een team van ambitieuze studenten uit meerdere opleidingen aan het integraal aanpakken van de grootstedelijke Almeerse vraagstukken. Zo gaan studenten ook in gesprek met bewoners. Want waar hebben zij nu behoefte aan in een wijk? Ze doen bijvoorbeeld fieldresearch in Kruidenwijk, een typische jaren-80-wijk, toen er flink werd bezuinigd op stedenbouw. Als je ziet wat er nu allemaal mogelijk is op het gebied van woningbouw, liggen hier dus kansen.

  Contact

  Meer weten?

  Wat kunnen onze onderzoekers voor jou betekenen? Onderzoek dit samen met ons! Neem contact op met de directeur van het kenniscentrum, Josephine Lappia.

  Nieuws

  Blijf op de hoogte

  Cookie instellingen

  Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees ons cookiestatement voor meer informatie.


  Stel je persoonlijke voorkeuren in