Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. Kitty Jurrius, lector

  • Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Dr. Kitty Jurrius

Lector Kitty JurriusKitty Jurrius leidt het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg op de locatie Almere. Daarin draagt ze samen met haar medewerkers de visie van het lectoraat uit en brengt deze in de praktijk.

Volg Kitty op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)   Volg Kitty op X(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

Dr. Kitty Jurrius heeft veel (cliënten)onderzoek gedaan op het gebied van participatie en zorg. Binnen de jeugdzorg en de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel geeft zij leiding aan verschillende onderzoeksnetwerken en consortia. Ze coördineert de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland en het NAH-Kennisnetwerk.

Opleiding

Kitty Jurrius heeft een opleidingsachtergrond in Hotelmanagement en in Sociaal Culturele Wetenschappen. Ze promoveerde in de pedagogische wetenschappen (Universiteit Utrecht) op een methodologisch proefschrift dat betrekking had op de participatie van kinderen en jongeren in onderzoek en beleidsvorming.

Onderzoekservaring

Jurrius ontwikkelde in haar loopbaan een visie op onderzoek waarin de begrippen inclusie en samenwerken centraal staan. Vanuit die visie weet ze netwerken met elkaar te verbinden en diverse belangen van partijen op elkaar af te stemmen. Samenwerken met ervaringsdeskundigen vindt ze een vanzelfsprekendheid. Daarbij past ze het principe van diversiteit in ervaringsdeskundigheid toe: samenwerking en wederzijds leren worden afgestemd op individuen die met de onderzoeken meedoen – zonder blauwdruk vooraf.

Lees meer over het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg