Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. Sui Lin Goei, lector

  • Lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Dr. Sui Lin Goei

Dr. Sui Lin Goei is als lector verbonden aan het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen. Zij werkt ook als universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in de Lerarenacademie en bij LEARN! Learning Sciences.

Volg Sui Lin op LinkedIn(opent in nieuw tabblad) Volg Sui Lin op X(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

In haar onderzoek focust Sui Lin Goei zich op de vraag hoe men onderwijsleeromgevingen zo inclusief mogelijk kan inrichten. Hoe begeleidt men kinderen met allerlei verschillende ondersteunings- en onderwijsbehoeften, zowel in het reguliere als in het speciaal onderwijs? En op welke wijze kunnen leraren (en scholen) met gedifferentieerde instructies alle leerlingen in de les bereiken? Goei onderzoekt bijvoorbeeld hoe d leraren hierin geprofessionaliseerd kunnen worden via de aanpak van Lesson Study, waarin kleine teams van leraren op basis van een gezamenlijk ervaren probleem lessen en interventies ontwerpen. Ze heeft zelf een grote interesse in comparatief onderzoek, wat zich uit in meerdere Europese en trans-Atlantische projecten.

Opleiding

Sui Lin Goei studeerde Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit Leiden en studeerde af richting Educational Psychology and Pedagogics, waarbij ze zich specialiseerde in onderwijsleerproblemen. Hierna volgde een functie als NWO-promovendus aan de Universiteit Twente. Hier promoveerde zij in 1994 op haar proefschrift Mental Models and Problem Solving in Programming. Zij is daarnaast een geregistreerd GZ-psycholoog.

Onderzoekservaring

Onder leiding van Sui Lin Goei werden in 2010 vanuit een eerder lectoraat (Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten, 2009 - 2013) drie grote onderzoeksprojecten rond omgang met gedragsproblemen opgestart, samen met de VU en partnerscholen. Sui Lin Goei trad ook op als coördinator van twee projecten op het vlak van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Ze begeleidt meerdere promovendi op het gebied van onderwijsbehoeften, de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, het voeren van rekengesprekken en de professionaliseringsaanpak Lesson Study.

Haar onderzoek richt zich ook op het snijvlak tussen opkomende technologieën en hoe deze in te zetten voor gedragsproblemen. Ze bekleedde gastprofessorschappen aan de Nanyang Technological University in Singapore en Texas A& M University in de USA.

Lees meer over het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen