Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. ir. Simone de Bruin, lector

  • Lectoraat Goed Leven met Dementie
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Dr. ir. Simone de Bruin

Dr. ir. Simone de Bruin is sinds januari 2021 verbonden aan hogeschool Windesheim als lector Goed Leven met Dementie. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van onderzoek naar ouderenzorg en dementiezorg.

Volg Simone op LinkedIn(opent in nieuw tabblad) 

Opleiding

Simone studeerde Huishoud- en Consumentenwetenschappen aan Wageningen University, en studeerde in 2001 cum laude af.

Onderzoekservaring 

Na haar studie werkte Simone als onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven in Leiden. Van 2005 tot 2009 werkte zij vervolgens bij Wageningen University & Research aan haar promotieonderzoek naar dagbesteding op zorgboerderijen als innovatieve vorm van zorg voor mensen met dementie. Hierna werkte zij tot 2020 als senior-onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en gastonderzoeker bij Wageningen University & Research. Hier werkte zij aan diverse projecten op het gebied van de ouderen- en dementiezorg. 

Door het doen van praktijkgericht onderzoek zet zij zich sinds 2021 bij hogeschool Windesheim in voor goed leven met dementie. Zij doet onderzoek naar goed leven met dementie op verschillende niveaus: op het niveau van het individu met dementie, de sociale omgeving (incl. mantelzorgers), de leef- en zorgomgeving en de maatschappij als geheel. Inhoudelijke thema’s waaraan Simone onder andere werkt zijn de betekenis van goed leven met dementie en de spanningsvelden die kunnen optreden bij het ondersteunen ervan; beeldvorming over leven met dementie; innovatie in de leef- en zorgomgeving, en leren en ontwikkelen van zorg- en welzijnsprofessionals in de dementiezorg. 

In haar onderzoek werkt Simone de Bruin - vaak samen met andere kennisinstellingen- toe naar oplossingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Hiertoe werkt zij nauw samen met burgers, de beroepspraktijk en het onderwijs, om die kennis daar meteen een plek te geven. Simone heeft hierdoor zowel ervaring met de coördinatie van nationale projecten als die van meer complexe (internationale) projecten waarvoor in multidisciplinaire consortia wordt samengewerkt.

Lees meer over het lectoraat Goed Leven met Dementie