Vechtdalwaarden

Onderzoeksproject (afgerond) – Dit onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste waardensets die een rol spelen bij de aanpassing van de inrichting van het Vechtdalgebied. Hierdoor kunnen betere besluiten genomen worden over de inrichting van dit gebied. De methodiek die gehanteerd wordt, kan goed toegepast worden in soortgelijke projecten.

In het onderzoek zijn uit een discoursanalyse met vijf verhaallijnen de achterliggende waarden gehaald. De vijf verhaallijnen zijn: natuur, landschap, waterveiligheid, economische ontwikkeling en regionale identiteit van het Vechtdal.

De onderzoeksresultaten zijn van belang zijn voor projectleiders van de provincie Overijssel, de vechtdalgemeenten, de drie waterschappen Groot Salland, Velt & Vecht en Regge & Dinkel en belangengroepen zoals milieuverenigingen.

De onderzoeksresultaten zijn weergeven in het onderzoeksrapport Vechtdalwaarden, dat op vrijdag 12 september 2014 is gepresenteerd tijdens de Vechtdaldagen in Dalfsen. Het onderzoeksrapport is vrij beschikbaar en te downloaden.

 Abstract
 Soort Kwalitatief
 Omvang

20 partijen

 Opdrachtgever

 

 Partners

Provincie Overijssel, Kamer van Koophandel

 Status Afgerond