Land and Housing Survey

Onderzoek (afgerond) - Bijdrage aan een wereldwijd onderzoek van de New York University naar de uitbreiding van steden.

Windesheim is betrokken bij de ‘Land and Housing Survey’ van de Verenigde Naties (UN Habitat), dat wordt uitgevoerd door New York University. Deze enquête richt zich op twee vraagstukken waar steden wereldwijd mee te maken hebben:

  • wet- en regelgevingen die de ontwikkeling van (nieuwe) bouwkavels en woningen reguleren
  • de betaalbaarheid van bouwkavels en woningen en hun afstand tot basisvoorzieningen.

De focus ligt daarbij niet zozeer op de steden zelf, maar op de stedeling en zijn (relatieve) woonkwaliteit. De enquête wordt uitgevoerd onder 200 steden wereldwijd, waar Zwolle als enige Nederlandse stad steekproefsgewijs voor is geselecteerd. De geselecteerde steden omvatten 5% van de steden wereldwijd en circa 27% van de wereldwijde stedelijke populatie. Daarmee is de enquête representatief voor de ruim 4.200 steden en metropolitane gebieden wereldwijd met meer dan 100.000 inwoners (peilmoment: 2010).

De enquête maakt deel uit van een wereldwijd onderzoek naar de staat van steden, dat zowel overheden en belangenorganisaties als bewonersgroepen in staat moet stellen om op met behulp van de empirische gegevens beter geïnformeerd te participeren in ruimtelijke planning en beleidsvorming. Onderdeel hiervan is de nieuwe ‘Atlas of Urban Expansion’, dat de uitbreiding en woonkwaliteit van steden vanaf 1990 tot 2013 in kaart brengt.

Voor het vergaren van alle relevante data voor deze enquête werken we samen met de gemeente Zwolle, woningbouwcorporaties en financiële instellingen in de regio. Het Zwolse onderdeel van de enquête is vóór de zomer van 2016 uitgevoerd. De resultaten van de wereldwijde enquête werden in oktober 2016 gepresenteerd op de VN-conferentie Human Settlements.

Het volledige onderzoek is te vinden op de website van het Marron Institute of Urban Management