Twee studenten waarvan er één je aankijkt

Mission statement FIVE

Lees hier over het mission statement van Five en de aanpak om het te realiseren.

Mission statement van FIVE

Het mission statement van FIVE is:

Project #FIVE: Fit en Veilig Windesheim, wil een fysiek en sociaal gezonde en veilige omgeving realiseren voor studenten om uitval en studievertraging tegen te gaan. 

Programma FIVE heeft in de afgelopen vijf jaar met succes fors ingezet op agendasetting rondom de student met problematiek en voor hen een aanpak ontwikkelen en  beleidsbeïnvloeding door onder meer debatten en opiniestukken over gezond aanbod in de kantine, het alcoholbeleid van de school waaronder het aanwezig zijn van een kroeg. Studenten hebben in het project geparticipeerd in vele afstudeerstukken en klankbordgroepen, het bedenken van naamgevingen en passende vormgeving van een website.  Het heeft tot een integrale aanpak geleid die daardoor aansluit bij de student en dat is gericht op het genoemde mission statement.

De aanpak 

De aanpak bestaat uit:

  • Monitoringssysteem voor het monitoren van het psychosociaal welbevinden en ervaren binding van studenten en de relatie met studiesucces;

  • Op maat online feedback aan studenten op basis van de persoonlijke monitoruitkomsten (januari 2017 gereed);

  • Een methode voor vroegsignalering van middelengebruik bij studenten, ontwikkeld door Alie Weerman. Dit boek draagt niet alleen bij aan vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik van studenten en het bespreekbaar maken ervan, maar tevens aan het creëren van een veilig studieklimaat met het doorbreken van etikettering van studenten met problematiek;

  • IkPas, een interventie om deelnemers bewust te maken van het eigen alcoholgebruik. Deelnemers drinken 30 tot 40 dagen geen alcohol en ontvangen informatie hierover ter ondersteuning en bewustwording. Tevens wordt er onderzoek gekoppeld aan effecten hiervan, zoals het drinkgedrag na de periodieke onthouding en slaappatronen. Het inmiddels grootschalige programma is ontstaan in FIVE;

  • Website met informatie en kortdurende, laagdrempelige online oefeningen en interventies voor studenten gericht op de thema’s faalangst, cannabisgebruik, alcoholgebruik, online media en gamen, somberheid en stress en piekeren (angst) (januari 2017 gereed).

  • Mogelijkheid tot ondersteuning bij het gebruik van het monitoringssysteem of één van de interventies, trainingen, lezingen gericht op vroegsignalering van problematiek en het gebruik van het programma (op aanvraag, in ontwikkeling).