Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Team

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg bestaat uit een hecht team van (associate) lectoren, promovendi en onderzoekers, onder leiding van lector dr. ir. Marike Hettinga.

Het lectoraat richt zich met haar werkzaamheden op het overbruggen van de kloof tussen projecten met veelbelovende ICT-innovaties en de structurele inbedding hiervan in de zorgpraktijk. De onderzoekers vertalen onderzoeksresultaten in publicaties en delen deze tijdens workshops, seminars en netwerkbijeenkomsten: interactieve uitwisselingen tussen het lectoraat en de zorgpraktijk waarbij kennis verder wordt verdiept en verrijkt.

Het team van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg

Marike HettingaMarike Hettinga
m.hettinga@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Lector ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Marike Hettinga heeft een multidisciplinaire achtergrond die ze ook in de aansturing van het lectoraat inzet. Want multidisciplinaire samenwerking en onderzoek verhoogt de kans op structurele inbedding van ICT-innovaties in de zorg

Henri ter HofteHenri ter Hofte
h.ter.hofte@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Associate lector ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Gespecialiseerd in onderzoek en ontwerp op het snijvlak van ICT en gedrag en trekker van het ICT-onderzoeksperspectief, onder de noemer ‘Internet of HealThings’. Hierbij ligt de focus op smartphones en openheid. Wat is technisch nodig om de smartphone met apps en een veelheid aan sensoren beter deel uit te laten maken van de reguliere zorgpraktijk als persoonlijke hub in het Internet of HealThings? En welke nuttige rol kan openheid van ICT (in de vorm van open interfaces, open source en/of open data) spelen in de zorg, rekening houdend met randvoorwaarden vanuit privacy-, security- en business-perspectieven?

Annemarie van HoutAnnemarie van Hout
a.van.hout@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Het onderzoeksperspectief Innovatie & Zorgpraktijk’ richt zich op hoe ICT-innovaties structureel kunnen worden ingebed in de gezondheidszorgpraktijk. Het betreft toegepast en vraaggestuurd onderzoek, gedragen vanuit verschillende partijen in de gezondheidszorg, zoals eHealth-ondernemers, patiënten, zorgprofessionals, netwerkorganisaties, zorgverzekeraars en overheden. Niet alle veranderingen zijn even concreet en herkenbaar. Het onderzoeksperspectief Innovatie & Zorgpraktijk richt zich daarom op vragen als: Welke veranderingen brengen ICT-innovaties in de zorgpraktijk teweeg? Welke vragen roept dit op bij zorgverleners en patiënten? Hoe kunnen zorgverleners beter toegerust worden om hiermee om te gaan?

Hilco Prins


Hilco Prins
h.prins@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Docent-onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Praktijkgericht onderzoek in de zorg en de inzet van eHealth-toepassingen door verpleegkundigen.

Loes BulleLoes Bulle
lj.bulle@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Docent-onderzoeker ICT-innovaties in de zorg
Onderzoek:
Binnen de multidisciplinaire kenniskring waaruit het lectoraat bestaat richt ik mij in het praktijkgericht onderzoek voornamelijk op innovatie en de zorgpraktijk. Daarbij zorg ik door mijn directe betrokkenheid en uitvoer van het onderwijs bij Leven Lang Leren, voor deeltijd verpleegkundigen, de brug tussen onderzoek en onderwijs.

Sander HoltermanSander Holterman
s.holterman@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Het onderzoek richt zich op duurzame financiering en nieuwe business modellen voor zorginnovaties en ehealth in het bijzonder.

Wouter Keuning

Wouter Keuning
Wouter Keuning
w.keuning@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Applicatie ontwikkelaar
Onderzoek:
Het ontwerpen en ontwikkelen van ICT-innovaties in de zorg. Opdrachtgever bij het uitbesteden van werkzaamheden aan studenten.

Judith Kaptein


Judith Kaptein
jr.kaptein@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Student-assistent
Onderzoek:
Het ontwerpen en ontwikkelen van ICT-innovaties in de zorg. Binnen de verschillende projecten richt ik mij voornamelijk op het doorvertalen van opgedane kennis uit het onderzoek naar praktische (software)oplossingen 

Gido Hakvoort

Gido Hakvoort foto
g.a.hakvoort@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Docent-onderzoeker ICT-innovaties in de zorg
Onderzoek:Het onderzoeksproject ‘Health and Wellness in a Connected Society’ onderzoekt hoe meerdere, verbonden, apparaten gezamenlijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van zorg, gezondheid en welzijn.

Rik Wesselink

Rik Wesselink
Rik Wesselink
r.r.wesselink@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Docent/Onderzoeker Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Binnen verschillende onderzoeksperspectieven een schakel tussen de techniek en de mens. Zorgen dat de techniek aansluit bij de mens, het ontwerpen van productinteracties en evalueren met de doelgroep.

Jolanda van Til

Jolanda van Til
Jolanda van Til
j.van.til@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Docent-onderzoeker Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg / Projectleider Technologie en Zorg Deltion College
Onderzoek:
Binnen het lectoraat bijdragend aan de valorisatie van onderzoeksresultaten. De verbinding zoeken, vinden en maken tussen het MBO en HBO. Vragen vanuit de praktijk ophalen om te kijken hoe daar een antwoord op gevonden kan worden in samenwerking met het onderwijs. Daarnaast het thema digitale vaardigheden in de zorg op de kaart zetten binnen het onderwijs, vanuit betrokkenheid bij de landelijke kennissite www.digivaardigindezorg.nl.

Michiel de Jong


Michiel de Jong
m.de.jong@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Docent-onderzoeker Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Het project Living Well with Anne is een internationaal project en richt zich op de (door)ontwikkeling van een ‘virtual agent’ voor mensen met dementie of een cognitieve beperking. Aan de hand van een user centered design wordt bekeken hoe een virtual agent kan bijdragen aan het welbevinden van iemand met dementie. Daarnaast zijn we geïnteresseerd of het gebruik en de aanwezigheid van Anne het welbevinden van een (professionele) zorgverlener beïnvloedt. We maken hierbij onder andere gebruik van de QOL-AD. Voor meer informatie over het project kunt ook terecht op livingwellwithanne.eu.