Header van het Lectoraat ICT in de Zorg

Team

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg bestaat uit een hecht team van (associate) lectoren, promovendi en onderzoekers, onder leiding van lector dr. ir. Marike Hettinga.

Het lectoraat richt zich met haar werkzaamheden op het overbruggen van de kloof tussen projecten met veelbelovende ICT-innovaties en de structurele inbedding hiervan in de zorgpraktijk. De onderzoekers vertalen onderzoeksresultaten in publicaties en delen deze tijdens workshops, seminars en netwerkbijeenkomsten: interactieve uitwisselingen tussen het lectoraat en de zorgpraktijk waarbij kennis verder wordt verdiept en verrijkt.

Het team van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg

Marike HettingaMarike Hettinga
m.hettinga@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Lector ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Het hoofdthema van het onderzoek, en dat van het lectoraat, richt zich op de structurele inbedding van ICT in de zorgpraktijk. De gebruikers (zorgconsumenten, zorgprofessionals, mantelzorgers) staan daarom centraal in het ontwerpgerichte onderzoek. Daarnaast zijn de borging van innovaties, innovatieroutes naar structurele financiering en succes- en faalfactoren voor opschaling belangrijke thema’s. 

Henri ter HofteHenri ter Hofte
h.ter.hofte@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Associate lector ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Gespecialiseerd in onderzoek en ontwerp op het snijvlak van ICT en gedrag en trekker van het ICT-onderzoeksperspectief, onder de noemer ‘Internet of HealThings’. Hierbij ligt de focus op smartphones en openheid. Wat is technisch nodig om de smartphone met apps en een veelheid aan sensoren beter deel uit te laten maken van de reguliere zorgpraktijk als persoonlijke hub in het Internet of HealThings? En welke nuttige rol kan openheid van ICT (in de vorm van open interfaces, open source en/of open data) spelen in de zorg, rekening houdend met randvoorwaarden vanuit privacy-, security- en business-perspectieven?

Elles Gyaltsen-Lohuis


Elles Gyaltsen
ege.lohuis@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Het onderzoeksprogramma ‘eHealth & Business Implementatie’ onderzoekt hoe ICT-innovaties structureel kunnen worden ingebed in de gezondheidszorgpraktijk. Belangrijke onderzoeksthema's zijn business cases en opschaling van eHealth-innovaties. Het betreft toegepast en vraaggestuurd onderzoek, gedragen vanuit verschillende partijen in de gezondheidszorg, zoals eHealth-ondernemers, patiënten, zorgprofessionals, netwerkorganisaties, zorgverzekeraars en overheden.

Annemarie van HoutAnnemarie van Hout
a.van.hout@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Hoe verandert technologie de zorg? Het empirisch onderzoek in de verpleegkundige praktijk geeft inzicht in nieuwe zorgpraktijken die ontstaan en hoe verpleegkundigen daarmee omgaan. Het onderzoek betreft een promotietraject.

Hilco Prins


Hilco Prins
h.prins@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Docent-onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Praktijkgericht onderzoek in de zorg en de inzet van eHealth-toepassingen door verpleegkundigen.

Loes BulleLoes Bulle
lj.bulle@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Onderzoeker eHealth in de wijk
Onderzoek:
Het onderzoek ‘eHealth in de wijk’ richt zich op het ontwikkelen van een keuzehulp voor wijkverpleegkundigen voor het indiceren van eHealth.

Sander HoltermanSander Holterman
s.holterman@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Onderzoeker ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Het onderzoek richt zich op duurzame financiering en nieuwe business modellen voor zorginnovaties en ehealth in het bijzonder.

Wouter Keuning

Wouter Keuning
Wouter Keuning
w.keuning@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Applicatie ontwikkelaar
Onderzoek:
Het ontwerpen en ontwikkelen van ICT-innovaties in de zorg. Opdrachtgever bij het uitbesteden van werkzaamheden aan studenten.

Judith Kaptein


Judith Kaptein
jr.kaptein@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Student-assistent
Onderzoek:
Het ontwerpen en ontwikkelen van ICT-innovaties in de zorg. Werkzaam binnen het project 'Beeldcommunicatie in de GGZ', waarin opgedane kennis uit het onderzoek wordt doorvertaald naar hulpmiddelen.

Sjoerd de Man


s.de.man@windesheim.nl
LinkedIn
Onderzoek:
Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van blockchain technologie en de technische werking daarvan. Begeleiding van studententeams bij blockchainprojecten voor externe opdrachtgevers.

Gido Hakvoort

Gido Hakvoort foto
g.a.hakvoort@windesheim.nl
LinkedIn
Onderzoek:
Het onderzoeksproject ‘Health and Wellness in a Connected Society’ onderzoekt hoe meerdere, verbonden, apparaten gezamenlijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van zorg, gezondheid en welzijn.

Rik Wesselink

Rik Wesselink
Rik Wesselink
r.r.wesselink@windesheim.nl
LinkedIn
Functie:
Docent/Onderzoeker Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg
Onderzoek:
Binnen verschillende onderzoeksperspectieven een schakel tussen de techniek en de mens. Zorgen dat de techniek aansluit bij de mens, het ontwerpen van productinteracties en evalueren met de doelgroep.