Didactiek en het opleiden van leraren (onderzoekslijn 1)

In dit onderzoek naar klassenmanagement in Nederlandse leraren en de wijze waarop lerarenopleidingen hun onderwijs vormgeven, staat de authentieke ontmoeting tussen de lerende en een deskundige in een leerkansrijke context ten behoeve van persoonlijke, sociale en beroepsontwikkeling centraal.

Het gaat daarbij onder andere over de kwaliteit van de opleidingsdidactiek en het didactisch handelen en redeneren van lerarenopleiders. Daarnaast krijgen verschillende thema’s, in het kader van didactisch redeneren, aandacht. Het gaat daarbij om thema’s als groepsdynamiek, orde houden, reflection in and on teaching, voice-over teaching, communicatie tijdens de lessen, methodische volgorde-problematiek en het ontwikkelen van lessenreeksen. Deze thema’s zijn voor zowel leraren als lerarenopleiders relevant. 

Publicaties

Dokman I., Beusekom, R., Oldeboom, B. & Pepping-Poot, A. (2018). Ik in de Wij. Groepsdynamisch werken in het onderwijs. Lelystad: L&Ving Factory.

Koster, B. & Oldeboom, B. (2019). Leraar van leraren. Hoe kan de lerarenopleider de ontmoeting met studenten vormgeven? In Kennisbasis voor Lerarenopleiders; Katern 7. (pp.29-42). Breda: VELON

Gommers, M., Oldeboom, B., van Rijswijk, M., Snoek, M., Swennen, A., & van der Wolk, W. (2007). Leraren opleiden: Een handreiking voor opleiders. Apeldoorn: Garant.

Oldeboom. B (red.) (2019). Doen we het goed? Bespiegelingen van lerarenopleiders. Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina.

Oldeboom, B. (2018). Voice over teaching as teacher educator. In Smith, K (Chair), Summer Academy 2018. InFo-TED - International Forum of Teacher Educators, NTNU, Trondheim Norway. https://info-ted.eu/voice-over-teaching-for-teacher-educators/

Abstract
Soort Kwalitatief onderzoek (promotieonderzoek)
Context  Lerarenopleidingen Windesheim 
Omvang Vijf jaar
Onderzoeker Bruno Oldeboom
Samenwerking Begeleidingsteam: Prof. Dr. K. van Veen (RuG), Dr. B. Koster (Fontys) & Dr. M. Fokkens Bruinsma (RuG).
Status Lopend