Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

SWPBS op Nederlandse basisscholen

Promotietraject (lopend) - SWPBS is een schoolbrede benadering die gericht is op het creëren van veilige leeromgevingen, waarbij scholen in de omgang met gedragskwesties ondersteund worden. In het promotieonderzoek SWPBS op Nederlandse basisscholen: resultaten afgezet tegen de mate en kwaliteit van implementatie worden de resultaten van SWPBS op Nederlandse basisscholen in kaart gebracht.

NWO-promotiebeurs Monique NelenIndien SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) juist wordt geïmplementeerd draagt het bij aan de afname van gedragsincidenten op school. Er wordt een veilig en voorspelbaar schoolklimaat gecreëerd en leerresultaten worden verbeterd. Om de SWPBS-implementatie op Nederlandse basisscholen te meten, worden twee Amerikaanse instrumenten bruikbaar gemaakt voor de Nederlandse context.

OnderzoeksvragenNWO-promotiebeurs uitreiking

Dit onderzoek richt zich op de vraag: wat zijn de resultaten van het invoeren van SWPBS op Nederlandse basisscholen en welke aanpassingen zijn nodig in de SET en SWPBIS Tiered Fidelity Inventory om valide, betrouwbare instrumenten te ontwerpen die de SWPBS-implementatie correct meten op Nederlandse scholen?

 

Uitreiking van de NWO-promotiebeurs op 25 maart 2015 door minister Jet Bussemaker aan Monique Nelen en Tijmen Schipper.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Nelen.

Abstract
Soort Veranderingsgericht onderzoek
Omvang 50 Nederlandse basisscholen die SWPBS implementeren
Opdrachtgever Windesheim
Partners Radboud Universiteit Nijmegen
Status Lopend vanaf oktober 2014