Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

SWPBS - onderzoek op de Ambelt

Onderzoeksproject (lopend) - In de VS is veel onderzoek gedaan naar SWPBS-effecten, in Nederland nauwelijks. Het is van belang dit in de Nederlandse context te onderzoeken, omdat SWPBS veelbelovend is voor het voorkomen en reduceren van gedragsproblemen én het creëren van een veilig schoolklimaat met minder schooluitval. In het kader hiervan vindt op de Ambelt een SWPBS-onderzoek plaats.

Via SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) wordt een schoolklimaat gecreëerd waarin leerlingen zich maximaal ontplooien en gedragsproblemen voorkomen worden. De Ambelt is een school voor speciaal (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) die op een aantal locaties SWPBS heeft geïmplementeerd. In dit onderzoek wordt de SWPBS-aanpak en de effecten ervan op de Ambelt onderzocht.

Over de Ambelt

Een aantal locaties van de Ambelt werkt met SWPBS en naar verwachting zal dit aantal nog toenemen. SWPBS sluit aan bij hetgeen de Ambelt wil bereiken: de Ambelt is (onderwijs)specialist wat betreft gedragsdifferentiatie en biedt onderwijs en ondersteuning aan jongeren met gedragsproblemen, zodat iedere jongere een uitdagend toekomstperspectief heeft.

Onderzoek: SWPBS en Sociale Veiligheid in het Speciaal Onderwijs

Ontwikkelings-, gedrags- en emotionele problematiek zijn in het SO geen uitzondering en er is een risico op het veroorzaken of ondergaan van ongewenst gedrag, ook op de Ambelt. Hierdoor maakt men zich zorgen om de leerlingenpopulatie en hoopt men het sociale schoolklimaat te verbeteren, met preventie als belangrijk thema.

Centrale vraag: is de sociale veiligheid hoger en wordt een sociaal veiliger schoolklimaat ervaren op SO-scholen van de Ambelt waar SWPBS geïmplementeerd is dan op SO-scholen van de Ambelt zonder SWPBS?

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Sui Lin Goei.

Abstract  
Soort Quasi-experimenteel praktijkgericht effectonderzoek
Omvang Maart 2015 - september 2017
Opdrachtgever Windesheim en Rijksuniversiteit Groningen
Partners Ambelt, school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen met gedragsstoornissen, psychische problemen of ontwikkelingsstoornissen
Status Lopend
Financiering Subsidie Stichting Kinderpostzegels