Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Reboundvoorzieningen en schoolsucces

Onderzoeksproject (afgerond) - Een reboundtraject wordt steeds vaker ingezet als alternatief onderwijstraject voor leerlingen in risicosituaties om schooluitval te voorkomen. De effectiviteit ervan op het schoolsucces van leerlingen is echter niet bewezen. Dit onderzoek had tot doel inzicht te bieden in de schoolloopbaan van voormalige reboundleerlingen om effectiviteit en verbeterkansen in kaart te brengen.

Een reboundtraject biedt leerlingen enerzijds een time-out van 8 tot 12 weken om aan zichzelf te werken en de motivatie voor school te hervinden. Anderzijds krijgt de school de tijd om het onderwijszorgaanbod beter af te stemmen op de betreffende leerling, zodat deze na het traject de schoolloopbaan succesvol kan vervolgen.

Opzet van het onderzoek

Dit onderzoek bracht de schoolloopbaan van voormalige reboundleerlingen in kaart. Gedrag en zelfbeeld werden bij zowel instroom als uitstroom én zes maanden erna opgetekend. Ook invloedrijke factoren en de wijze waarop het traject leerling, ouders en school ondersteunt werden onderzocht Daarnaast beoogde het onderzoek verbeterkansen te benoemen om bij te dragen aan schoolsucces in risicosituaties.

Onderzoeksvragen

Een cruciale vraag binnen het onderzoek betrof de vraag naar effectiviteit van reboundroutes op het schoolsucces, die nog niet was bewezen. Draagt het bij aan schoolprestaties en gedragsverandering? Wat levert het leerlingen, school en ouders feitelijk op? En welke factoren hebben volgens leerlingen, ouders en reboundcoaches de schoolprestaties en mogelijke gedragsverandering het meest beïnvloed?

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van der Steeg.

Abstract
Soort Kwalitatief opvattingenonderzoek
Omvang Januari 2010 - augustus 2012
Opdrachtgever Lectoraat Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten
Partners Reboundvoorzieningen in Zwolle (Het Lumeijn) en Utrecht (Utrechtse School)
Status Afgerond