Onderzoeksthema Strategisch Ondernemerschap

Dr. Sjiera de Vries

Lector Sociale Innovatie

Contactpersoon

088 - 469 69 74
Sjiera.de.vries@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Strategisch Ondernemerschap
Lectoraat Sociale Innovatie


Sjiera de Vries - polaroid
Publicaties
  1. Verscheidenheid maakt het verschil - Onderzoekspublicatie Sjiera de Vries (2012) 17 maart 2012

    Publicatie van de lectorale rede die Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid op 16 maart 2012 heeft uitgesproken.

Onderzoeksfocus

De Vries doet onderzoek naar sociale innovaties die gericht zijn op het beter benutten van de verscheidenheid aan competenties van mensen, om zo te komen tot betere bedrijfsprestaties en optimale ontplooiing van medewerkers.

Onderzoekservaring

Sinds 1 mei 2011 is de Vries lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid bij Windesheim. Daarnaast heeft ze haar eigenadviesbureau voor onderzoek en advies op het gebied van diversiteit en HR. Eerder was zij onder andere senior onderzoeker en adviseur bij TNO en lector multicultureel vakmanschap en diversiteit bij de Politieacademie. Daarvoor was ze onder andere universitair docent Sociale- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leiden.

Opleiding

Ze studeerde Sociale en Organisatie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in de Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.