Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Dr. Ivo van Hilvoorde

Lector Bewegen, School en Sport

Contactpersoon

088 - 469 91 62
im.van.hilvoorde@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Bewegen en Sport
Lectoraat Bewegen, School en Sport        

Dr. Ivo van Hilvoorde
Onderzoeksprojecten
 1. Schoolsport in Nederland 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Via dit onderzoek willen we de effecten van schoolsport in Nederland in kaart brengen. Wat zijn de voorwaarden die tot beoogde effecten kunnen leiden? Draagt schoolsport in Nederland bij aan de wijze waarop leerlingen zich identificeren met hun school? Leidt schoolsport in Nederland tot betere schoolresultaten? In hoeverre kan schoolsport het huidige sportaanbod voor de jeugd aanvullen en verreiken?
  Lees verder
 1. De waardevolle sportprofessional 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Sport wordt steeds vaker als middel ingezet om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wat betekent de toegenomen overheidsbemoeienis voor de professional in de jeugdsport? Welke kansen brengt dit met zich mee? Hoe kunnen professionals beter inspelen op huidige ontwikkelingen? En tot welke veranderingen leidt deze trend in de beroepspraktijk van de (jeugd)sport?
  Lees verder
Publicaties
 1. KVLO Topic digitalisering 30 juni 2015

  Publicatie (2015) - Het magazine van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) met een speciale editie over digitalisering in de gymles (nummer 6, jaargang 103) met daarin enkele bijdragen van de sport- en beweegexperts van Windesheim, waaronder lector Ivo van Hilvoorde.
 2. Gymles: nut en noodzaak. Over de functie van gym op school 24 januari 2015

  Publicatie (2015) - De Tweede Kamer wil dat kinderen drie keer per week een uur gymles krijgen. Lector Ivo van Hilvoorde is hierover geïnterviewd door Juf Magazine. Hij geeft onder meer aan dat bij sport en beweging de thuisomgeving, vriendjes en de sportvereniging veel invloedrijker zijn dan de paar uur gymles per week.
 3. 'Op macroniveau is sport veel te belangrijk geworden' 03 februari 2014

  Publicatie (2014) - Artikel in Pedagogiek in praktijk: met de Olympische Winterspelen en het WK voetbal voor de deur leek het goed om te bezien hoe de sport er pedagogisch gezien voor staat. Bas Levering sprak met dr. Ivo van Hilvoorde over onder meer een nieuwe master pedagogiek en sport.
 4. Sportzaken 07 januari 2013

  Publicatie (2013) - Artikel in WinWin van Windesheim over de vraag wat sporters en ondernemers van elkaar kunnen leren? Lector dr. Ivo van Hilvoorde, voetbaltrainer Art Langeler en ondernemer en oud-olympisch kampioen roeien Nico Rienks gaan in op vijf sleutelbegrippen: toppunt, geluk, trots, bewegen en leren.
 5. Gamend gymmen 01 oktober 2012

  Publicatie (2012) - Artikel in tijdschrift Vives 131: Vives sprak met Ivo van Hilvoorde van het lectoraat Bewegen, School en Sport van Windesheim over het project Digitalisering in de gymles. Binnen dit project wordt onderzocht of en hoe beweeggames en andere digitale middelen de gymles kwalitatief kunnen verbeteren.
 6. Zaalvoetbal in de wijk 01 december 2011

  Publicatie (2011) - Onderzoek naar de effecten van de zaalvoetbalcompetitie in Zeeburg in opdracht van de KNVB. Er is onderzocht wat de effecten zijn van deze competitie op leerlingen die al dan niet deelnemen, waarbij rekening werd gehouden met de buurt waar zij vandaan komen, hun geslacht en etnische achtergrond.
 7. School en sport op Nieuw Welgelegen 03 oktober 2011

  Publicatie (2011) - Onderzoek vanuit het lectoraat naar sport en migrantenjeugd op een multifunctionele sport- en onderwijsaccommodatie (Nieuw Welgelegen) in de Utrechtse wijk Kanaleneiland in het kader van het project Sportparticipatie migrantenjongeren en hun ouders uitgevoerd in samenwerking met Kennispraktijk.
 8. Bewegingsrijkdom. Onderzoek naar professionalisering van onze sport- en bewegingscultuur 27 mei 2011

  Publicatie (2011) - Lectorale rede van dr. Ivo van Hilvoorde over onderzoek naar professionalisering van onze sport- en bewegingscultuur. In deze rede werkt Van Hilvoorde drie thema's uit die van belang zijn voor het lectoraat: bestrijding van overgewicht, schoolsport en leren in de context van het bewegingsonderwijs.

Onderzoeksfocus

In zijn werk richt Van Hilvoorde zich op de kwaliteit van bewegingsonderwijs en de relatie met de (georganiseerde) sport. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de filosofie van sport en heeft onder meer gepubliceerd over thema’s als fair play, dopinggebruik en de rol die sport speelt bij het ervaren van (nationale) trots.

Onderzoekservaring

Met ingang van 2004 combineert lector dr. Ivo Van Hilvoorde zijn huidige functie als lector Bewegen, School en Sport bij hogeschool Windesheim, een onderzoeksfunctie die hij sinds 2009 bekleedt, met zijn werk als universitair docent en sportfilosoof aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opleiding

Van Hilvoorde studeerde Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met als afstudeerrichting Theorie en Geschiedenis der Bewegingswetenschappen. Hij promoveerde in 2002 aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In zijn proefschrift deed hij onderzoek naar academische pedagogiek.