Dr. ir. Ingrid Bakker

Contactpersoon

088 469 7824
i.bakker@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn 
Lectoraat De Gezonde Stad 

Onderzoeksfocus

Als voedingskundige en epidemioloog B ligt de onderzoeksfocus van Ingrid op de volgende onderwerpen:

  • (Determinanten van) gezonde, fysieke en sociale omgeving
  • Lerende participatieve evaluatie aanpak en participatiemethodieken
  • Monitoring en evaluatie integrale aanpak voor gezondheid
  • Oorzaken, gevolgen en aanpak van gezondheidsachterstanden

Onderzoekservaring

Binnen het lectoraat De Gezonde Stad is Ingrid Bakker sinds 2008 verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en kennisdeling over het realiseren van een Gezonde Omgeving. Daarbij gaat het om zowel een fysieke omgeving die het gezonde gedrag gemakkelijk en aantrekkelijk maakt, maar ook om een sociale omgeving waarin bewoners zelf- of samen-redzaam zijn. Zowel thuis als in de eigen buurt, op school en kinderopvang als bij sportverenigingen. Ingrid heeft tevens veel kennis en (onderzoeks)ervaring ten aanzien van de integrale en intersectorale aanpak voor het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen, doelgroep participatie / doelgroep partnerschap van met name kinderen en (oudere) volwassenen in een lage sociaal economische positie. Ingrid is een verbinder en heeft veel kennis en ervaring met het verbinden van onderzoek aan beleid, het onderwijs, het ondernemerschap en de praktijk.

Opleiding

Dr. Ir. Ingrid Bakker studeerde Voeding en Diëtetiek aan de Hanzehogeschool in Groningen en Voeding en Gezondheid, afstudeerrichting epidemiologie, aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (nu: Wageningen University & Research). Na haar promotie op het proefschrift: “Affectors of the adult lumbar bone: genetics, body composition and lifestyle. Results from the Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study” (in 2003 bij het EMGO Instituut van het VU Medisch Centrum te Amsterdam) ging ze werken als senior onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven, ‘Preventie en Zorg’, afdeling Gezondheidsbevordering, te Leiden. In de periode 2008-2010 combineerde ze deze functie met haar werkzaamheden bij het lectoraat De Gezonde Stad. In 2010 stopte ze bij TNO en maakte ze in deeltijd de overstap als Programmamanager bij de gemeente Zwolle voor de integrale aanpak ‘Zwolle Gezonde Stad’. Sinds 2013 combineert Ingrid haar werkzaamheden bij het lectoraat met haar rol als coach voor de landelijke stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en ondersteunt ze diverse JOGG gemeenten en regio’s in Nederland.