Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Erica de Bruïne

Contactpersoon

06 - 20 00 54 69
ej.de.bruine@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Educatie
Onderzoeksaccent Samenwerken met ouders in het onderwijs

Polaroid van Drs. de Bruine
Onderzoeksprojecten
 1. Afstudeerthemagroep 10 november 2015

  Afstudeerprojecten (lopend) - Sinds 2013 begeleiden kenniskringleden van het kenniscentrum Bewegen en Educatie, Martijn Willemse en Erica de Bruïne, jaarlijks een groep studenten van de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs van Windesheim bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. De studenten richten hun afstudeeronderzoek op het thema samenwerken met ouders in het onderwijs.
  Lees verder
 1. Samenwerking University Colleges Leuven-Limburg en William Paterson University 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Kenniskringleden Martijn Willemse en Erica de Bruïne participeren sinds 2012 in een internationaal samenwerkingsverband tussen Windesheim, University Colleges Leuven-Limburg (België) en de William Paterson University (VS). In dit project staat de vraag centraal hoe aanstaande leraren in lerarenopleidingen voorbereid worden op de latere samenwerking met ouders.
  Lees verder
 1. Versterking van opleidingsscholen in Almere en Deltion College 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit project wordt onderzocht hoe de curricula van opleidingsscholen versterkt kunnen worden, zodat leraren in opleiding straks constructief kunnen samenwerken met ouders. Samen met scholen voor voortgezet onderwijs in Almere en het Deltion College (mbo) ontwikkelen we een module die studenten en startende docenten beter voorbereidt op het samenwerken met ouders.
  Lees verder
Publicaties
 1. Preparing teachers for family-school partnerships: a Dutch and Belgian perspective 31 augustus 2015

  Publicatie (2015) - Willemse, W., Vloeberghs, L., Bruïne, E.J. de, & Van Eynde, S. (2015). Preparing teachers for family–school partnerships: a Dutch and Belgian perspective. Teaching Education. DOI: 10.1080/10476210.2015.1069264 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen via de uitgeverij van het tijdschrift Taylor & Francis, hieronder een abstract als download).
 2. De voorbereiding van aanstaande leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders 31 maart 2015

  Publicatie (2015) - Vloeberghs, L., Willemse, M., Bruïne, E. de, & Van Eynde, S. (2015) De voorbereiding van aanstaande leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders. Tijdschrift voor lerarenopleiders (als download een samenvatting van het artikel, voor meer informatie zie de website van VELON: http://www.lerarenopleider.nl/velon/tijdschrift/2995-2/).
 3. Preparing teacher candidates for family-school partnerships 31 mei 2014

  Publicatie (2014) - Een analyse van een exploratieve studie naar hoe leraren in opleiding worden voorbereid op een ouder-schoolpartnerschap. Bruïne, E. de, Willemse, T.M., D’Haem, J., Griswold, P., Vloeberghs, L., & Van Eynde, S. (2014). Preparing teacher candidates for family–school partnerships. European Journal of Teacher Education. DOI: 10.1080/02619768.2014.912628
 4. Samenwerking met ouders: een verplicht onderdeel in het curriculum van lerarenopleidingen? 31 oktober 2012

  Publicatie (2012) - Bruïne, E. de, & Willemse, T.M. (2012) Samenwerking met ouders: een verplicht onderdeel in het curriculum van lerarenopleidingen? In: F. Harinck, A. van de Ven en T.M. Willemse (Red.) Onderwijszorg en de keten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, pp 199-218 (als pdf het voorwoord, voor informatie zie: http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044129519).

Onderzoeksfocus

Erica de Bruïne werkt als hogeschoolhoofddocent bij het kenniscentrum Bewegen en Educatie van Windesheim en is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen. De Bruïne is betrokken bij de minor Speciale onderwijszorg en verzorgt gastcolleges aan vierdejaarsstudenten van de hbo-lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en de hbo-master Special Educational Needs. Vanuit deze hoedanigheid heeft zij zich toegespitst op onderwijskundig onderzoek. Op dit moment ligt haar focus op de vraag hoe aanstaande leraren worden voorbereid op het samenwerken met ouders. Hiertoe werkt zij samen in een internationale onderzoeksgroep met meerdere onderzoekers van Windesheim, UCLL (België) en de William Paterson University (VS).

Onderzoekservaring

Als onderzoeker is Erica de Bruïne betrokken geweest bij het RAAK-project Omgaan met gedragsproblemen in het basisonderwijs (2010 - 2012) en zij organiseerde samen met collega’s van Fontys Hogescholen de landelijke conferentie SWPBS. Daarnaast heeft zij in samenwerking met Hogeschool Utrecht en Fontys Hogescholen onderzoek gedaan naar de competenties van leraren in de setting van passend onderwijs en ontwierp zij een leerlijn voor passend onderwijs. In de periode 2005 - 2009 was De Bruïne voorzitter van de expertisegroep Praktijkgericht Onderzoek met als doel in samenwerking met lectoren het concept praktijkgericht onderzoek met en voor educatieve opleidingen nader uit te werken.

Opleiding

De Bruïne studeerde af als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Utrecht (1980), waarbij zij zich specialiseerde in diverse onderwijsvraagstukken. Aansluitend volgde ze diverse scholingen op het vlak van management en communicatie. In 2004 rondde zij haar opleiding als supervisor bij Windesheim af en vervolgens in 2007 de postgraduate opleiding Verandermanagement van de VU.