Meisje die een hap neemt van een koekje

Dr. Jooske van Busschbach

Lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn

Onderzoeksprojecten
 1. Lichaamsbeleving en psychomotorische therapie 21 november 2017

  Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - Het positief beïnvloeden van verstoorde lichaamsbeleving is een van de kerninterventies binnen psychomotorische therapie. Voor het (beter) onderbouwen van interventies worden Nederlandstalige meetinstrumenten op het vlak van lichaamsbeleving ontwikkeld.
  Lees verder
 1. Bewegende kinderen: mentaal gezonde en tevreden kinderen? 21 november 2017

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - De psychosociale gezondheid van kinderen en hun kwaliteit van leven staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Aangenomen wordt dat voldoende lichamelijke activiteit de psychosociale gezondheid en kwaliteit van leven positief beïnvloedt. Maar klopt deze aanname wel?
  Lees verder
 1. Psychomotorische therapie bij chronische pijn 21 november 2017

  Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - De behandeling van mensen met chronische aspecifieke pijn is en blijft een gecompliceerd geheel, aangezien de diagnose vaak complex is. Lichaamsbewustzijn kan hier een rol spelen, maar er zijn nog geen onderzoeksdata die aantonen dat dit ook daadwerkelijk effect heeft.
  Lees verder
 1. Seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie 15 september 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit project werkt het lectoraat met partners aan de onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kunnen psychomotorische therapeuten bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van problematiek voortvloeiend uit seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking?’
  Lees verder
 1. Body-relatedness 09 november 2015

  Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - In dit project wordt onderzoek gedaan naar de waarde van lichaamstekeningen en gestandaardiseerde observatie binnen de fysiotherapie voor diagnostiek en behandeling van ernstige klachten die in onvoldoende mate verklaard kunnen worden.
  Lees verder
Publicaties
 1. Bewegen en bewogen worden. Over interventies en onderzoek in de psychomotorische therapie 29 november 2013

  Publicatie (2013) - In deze publicatie gaat lector Jooske van Busschbach in op de wetenschappelijke onderbouwing van bewegings- en lichaamsgerichte interventies, zoals die binnen de psychomotorische therapie (PMT) worden aangeboden en het belang ervan binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoeksfocus

De lectorale onderzoekslijn naar de samenhang tussen lichaamservaring en bewegen enerzijds en gezondheid en welbevinden anderzijds, die al door de vorige lector Ruud Bosscher werd vormgegeven, zal door lector Jooske van Busschbach worden voortgezet. In haar onderzoek zal Van Busschbach zich in het bijzonder richten op onderzoek naar de werkzaamheid van psychomotorische interventies binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoekservaring

Sinds 1994 is Van Busschbach als onderzoeker werkzaam bij het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG te Groningen, na eerdere onderzoeksfuncties bij het NIVEL en Trimbos-instituut. Zij zal haar functie als lector vanaf 1 juni 2012 combineren met haar werk als onderzoeker en staflid van het Rob Giel Onderzoekcentrum, UCP, dat zich richt op doelmatigheid en effectiviteit van interventies in de psychiatrie.

Opleiding

Van Busschbach studeerde klinische pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1996 promoveerde zij op het proefschrift Uit het oog, uit het hart? Een studie naar stabiliteit en verandering in persoonlijke relaties. Deze dissertatie schreef zij als AIO bij het Interuniversity Centre for Sociological theory and methodology (ICS) van de Rijksuniversiteit Groningen.