Twee studenten waarvan er één je aankijkt

Programma FIVE

FIVE is een onderzoeks-, voorlichtings- en hulpprogramma met als doel het creëren van een veilig en gezond studieklimaat voor studenten.

In het kort

Studie-uitval kan vele oorzaken hebben. Naast het feit dat veel studenten de verkeerde studiekeuze maken, zijn er meer redenen waarom studenten vastlopen. Meer dan de helft kampt met angst- of depressieklachten en 30-45% heeft te maken met een dreigende drugs- of alcoholverslaving. Met andere woorden: er is een duidelijk verband tussen studieproblemen en psychische klachten en alcohol- en drugsgebruik. De missie van FIVE is om deze problemen aan te pakken.

Lees meer over de missie van FIVE

Windesheim doet al vijf jaar onderzoek

Windesheim doet al ruim vijf jaar onderzoek naar problemen waar studenten in het dagelijks leven mee te maken hebben. Zo wordt er jaarlijks een monitoronderzoek uitgevoerd onder studenten naar het psychisch welbevinden van studenten en naar hun ervaringen met het studieklimaat en de ervaren sociale cohesie.

Lees meer over de opzet van het onderzoek

Ontwikkeling website voor info en zelfhulp

Windesheim heeft op basis van onderzoek een aanpak ontwikkeld om studieproblemen en -uitval als gevolg van alcohol, drugs en/of psychische problemen te signaleren en aan te pakken. De focus ligt op een integrale benadering waarbij de problematiek in het bredere kader van de leefstijl van de student wordt geanalyseerd. FIVE ontwikkelt op dit moment een eigen website waar studenten terechtkunnen voor informatie en zelfhulp. De link naar de website van FIVE wordt binnenkort gepubliceerd.       

Presentaties

Jolien Dopmeijer geeft regelmatig presentaties over de relatie tussen alcohol-, drugsgebruik, psychische problemen en de mate van studiesucces.  

Bekijk de presentaties