Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Slimme oplossingen op Innovation day

  • 5 juli 2024
Banner image

In de toekomstige fabriek draait het om steeds slimmer produceren. Bijvoorbeeld door slimme sensoren en de daarbij verkregen data, machines zelflerend te maken (machine learning). Ook het gebruik van robots en cobots worden meer en meer toegepast. Dit heeft impact op de aansturing van een organisatie en vraagt het nodige van de toekomstige engineer. Op Innovation day presenteren een aantal van deze engineers hun ideeën om slimmer te produceren.

Samenwerken aan innovatieve oplossingen

Studenten van de minor ‘Fabriek van de Toekomst’ en de onderzoekslijn Industriële Automatisering en Robotisering van het lectoraat Digital Business & Society werken op Perron038(opent in nieuw tabblad) samen aan complexe vraagstukken. Een voorbeeld van zo'n vraagstuk gaat over vaatwastabletten. Deze tabletten mogen niet zomaar kapot gaan, daarom zijn tests nodig om zeker te zijn dat ze tegen een bepaalde druk kunnen. Dit gebeurt op dit moment nog handmatig en dat is repeterend werk. Drie studenten hebben hier een oplossing voor gevonden om bestaande technieken zo toe te passen om de tabletten automatisch te testen op deze machine. Zij presenteerden de onderzoeksresultaten op de Windesheim Demodag bij Perron038. De demonstraties zijn onderdeel van Innovation day op het PROTO festival(opent in nieuw tabblad).

Demodag tijdens Innovation day

Freek Noordhuis is programmaleider van de minor en blikt terug op de projecten van de afgelopen periode: "De helft van de opdrachten voeren we uit voor het lectoraat Digital Business & Society. We maken dankbaar gebruik van hun kennis en expertise. Dat is interessant voor het bedrijf, voor ons, zodat we het onderwijs kunnen integreren en ik word er zelf ook nog weer wat wijzer van." Hij wijst naar een groep studenten die werkt aan een oplossing voor de controle van lineaire geleidingen. "Daarin zitten rails waar gaten in geboord worden. Het kan voorkomen dat de gaten niet op de goede plek zitten. Op dit moment gaan ze nog door in het proces en worden ze pas op het eind afgekeurd. Aan de studenten de opdracht om een in-line meetstation te ontwerpen, om te checken of de gaten op de juiste plek zitten. En zo niet, dan wordt het product gelijk afgekeurd."

Tekst gaat verder na deze video, met Freek Noordhuis aan het woord over de Windesheim demodag bij Perron038


Onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven komen samen

De demodag is een voorbeeld van de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek op Perron038. Afgelopen jaar werd de samenwerkingsovereenkomst vanuit Windesheim verlengd. Aart Schoonderbeek is associate lector van het lectoraat Digital Business & Society en vertelt: “De synergie tussen onderwijs en onderzoek op Perron038 is super! Doordat Fabriek van de Toekomst studenten onderwijs krijgen op Perron038, maken ze spelenderwijs kennis met de lectoraten en onze projecten.” Ook voor de minor Fabriek van de Toekomst is dit goed nieuws. Freek: “Bij dit nieuwe onderwijsconcept staat de opdracht centraal en is het meer vraaggestuurd dan aanbodgericht. Daarmee gaan we samen met de student op zoek naar de kennis en ervaring die nodig is om de opdracht tot een goed einde te brengen. Het lectoraat heeft een onderzoekslijn Industriële Automatisering en Robotica. Dit is een nauwe samenwerking. Zij geven bijvoorbeeld gastlessen en delen kennis en ervaring over bepaalde onderwerpen. Ook werken studenten samen met de beschikbare apparatuur op Perron038. In deze samenstelling vullen de disciplines elkaar aan en komen de studenten met een integrale oplossing.”

Proto Festival

Van woensdag 26 tot en met zondag 30 juni vond de zevende editie van het PROTO Art & Design Festival plaats. Het Fes­ti­val stond dit jaar in het teken van Mod­ern Meester­schap. Op verschillende locaties in Zwolle, onder andere het Acad­e­miehuis, in de Spoor­zone en in De Fun­datie kon men gedurende deze peri­ode afs­tudeer­exposi­ties van MBO- en HBO-studen­ten bezichti­gen. Daarnaast was er een aan­vul­lend pro­gram­ma met inspir­erende lezingen, rondlei­din­gen, work­shops en een film­fes­ti­val. De demodag viel samen met Innovation day van het PROTO festival in Zwolle, georganiseerd in samenwerking met Perron038 en de minor Fabriek van de Toekomst.

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

‘De kern van de Eigen leerroute? Als student zelf de regie voeren’

9 juli 2024
Teaser image

Slimme oplossingen op Innovation day

5 juli 2024
Teaser image

Keuzemodule familiebedrijven beschikbaar voor mbo-studenten

1 juli 2024
Teaser image

‘Lezen moet iets leuk zijn en niet iets dat moet’

19 juni 2024
Teaser image

Samenwerking met KWF voor professionaliseren ervaringsdeskundigheid

18 juni 2024