Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Bewegen, School en Sport

Banner image

Op de hoogte blijven?

Lees onze nieuwsbrief Sport en Bewegen
Inleiding

Weten hoe wij werken aan beter bewegen?

Het lectoraat Bewegen, School en Sport doet en begeleidt onderzoek naar het beweeg- en sportgedrag van mensen, in het bijzonder binnen de context van de school en sportvereniging. Het onderzoek is praktijkgericht. Dat betekent dat docenten bewegingsonderwijs de kennis uit onderzoek direct in hun werk kunnen toepassen. Voorbeelden van vragen die aan de orde komen zijn: Hoe leren kinderen bewegen, en hoe verbeteren we het motorische leren? Wat is de maatschappelijk rol en betekenis van sport? Wat is de relatie tussen de sportvereniging en bewegingsonderwijs? Wat zijn de maatschappelijke effecten van een bepaald sportbeleid?

Volg ons op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)

Lees meer over onze focus

Onze projecten

 • Overijssel beweegt voor gezondheid
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 april 2024 - 31 december 2025

  Het project richt zich op het verhogen van de sport- en beweegparticipatie bij mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie.

 • Rugby Nederland
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 februari 2024 - 1 februari 2025

  Een onderzoek naar sportiviteit binnen de rugbysport.

 • Living lab Bewegen en ontmoeten in Pierik
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 juni 2023 - 1 december 2024

  In de wijk de Pierik ligt Sportpark Marslanden, en groot sportpark waar elf sportverenigingen zich huisvesten. Maar toch sporten en bewegen de inwoners van de Pierik gemiddeld minder dan de Zwollenaar. Hoe kan dit? Met dit living lab willen we daar proberen een antwoord op te vinden. De insteek is om samen met de inwoners in de wijk een sport- en beweegaanbod te ontwerpen, die aansluit bij hun wensen en behoeften.

 • Differentiëren met expliciete en impliciete motorische leermethoden in speciaal (basis)onderwijs
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 januari 2023 - 31 januari 2025

  Bewegingsonderwijzers in het speciaal (basis)onderwijs streven naar succeservaringen van hun leerlingen bij het (leren) bewegen. De diverse en complexe gedrags- en beweegproblematiek van de leerlingen stelt hen echter dikwijls voor de didactische vraag welke leermethode voor welke (groep) leerling(en) geschikt is om het bewegen te verbeteren. Zelfs ervaren bewegingsonderwijzers ondervinden daarbij handelingsverlegenheid: “Dit werkt niet voor deze leerling, wat nu?”

 • Peiling Sport en Bewegen
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 januari 2023 - 31 december 2024

  In de peiling Sport en Bewegen 2023-2024 onderzoekt op basis van grootschalige dataverzameling inzicht in het niveau van de beweegcompetenties van groep-8 leerlingen op Nederlandse basisscholen.

 • Digitalisering in de gymles
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 januari 2022 - 31 december 2022

  Beweeggames, video’s en tablets. Wat is de meerwaarde ervan in het bewegingsonderwijs? Dit wordt onderzocht in het project Digitalisering in de gymles.

 • The Supportive Sport Club
  •   Bewegen, school en sport; Bewegen, gezondheid en welzijn
  •   1 januari 2022 - 31 december 2025

  Het doel van the Supportive Sports Club is om een passend sportaanbod te creëren voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die niet lekker meekomen op sociaal, emotioneel en/of gedragsvlak in de gemeente Dronten.

 • Terugkijken met een tablet
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 januari 2020 - 31 december 2023

  Bewegingsonderwijzers maken steeds vaker gebruik van digitale videovoorbeelden (of: modellen). Leerlingen gebruiken bijvoorbeeld een iPad met allerlei voorbeeld hoe ze een activiteit het beste uit kunnen voeren. Het gebruik van deze videovoorbeelden roept allerlei vragen op.

 • Engaging socially vulnerable adults through sports: a research to understand and increase the societal impact of sport
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 januari 2020 - 1 augustus 2024

  Sport is goed voor je gezondheid, je conditie en zorgt voor plezier. Maar daarnaast kan deelname aan sport positief zijn voor je persoonlijke ontwikkeling, zoals de ontwikkeling van life skills. Mensen in een sociaal kwetsbare positie kunnen hier baat bij hebben, maar wetenschappelijk onderzoek hiernaar is nog schaars. Met het project LETS springen we hierop in. Hoe kunnen bijvoorbeeld life skills, ontwikkeld tijdens het sporten, zich vertalen naar positieve ontwikkelingen in het dagelijks leven? En hoe kunnen we de ontwikkeling van life skills in een sportcontext faciliteren?

 • Het oog van de meester
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 december 2019 - 31 maart 2025

  Het oog van de meester: een studie naar de perceptuele bekwaamheid van docenten in het bewegingsonderwijs

 • Smart Sport Exercises
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 september 2018 - 1 maart 2021

  In het project wordt onderzoek gedaan naar LED-vloertechnologie en de bijdrage die deze technologie kan leveren aan het ‘slimmer’ maken van volleybaltrainingen

 • Sport voor Participatie
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 januari 2018 - 31 december 2020

  Op diverse plekken wordt sport ingezet om de maatschappelijke participatie van mensen in de maatschappelijke opvang, detentie en via reclassering te bevorderen. Het lectoraat doet in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, Stichting Life Goals, Leger des Heils, Dienst Justitiële Inrichtingen en Reclassering Nederland onderzoek naar de vraag hoe sport succesvol is in te zetten om de maatschappelijke participatie van deze doelgroepen te bevorderen.

 • Leren Zelfreguleren
  •   Bewegen, school en sport
  •   1 augustus 2017 - 31 december 2025

  Zelfregulatie is het zelfstandig plannen, monitoren en evalueren van een vaardigheid. Het draagt in het bewegingsonderwijs bij aan een duurzame deelname van leerlingen aan beweegactiviteiten en zou daarom een belangrijke plaats moeten hebben in de lessen.

Lectoraat in beeld

Ons lectoraat in beeld

Een slimme ICT-vloer kan elke beweging van individuele sporters registreren, maar ook de bewegingspatronen van een heel team tijdens een wedstrijd. Het lectoraat onderzoekt de mogelijkheden en toepassingen van de data die deze digitale vloeren voortbrengen. Een slim gebruik komt ten goede aan coaches, trainers en docenten die prestaties in de toekomst beter willen monitoren en hun trainingsmethodieken willen verbeteren. Of het onderwijs nog beter willen afstemmen op de wensen en behoeften van sporters en bewegers. Onze lector test de vloer alvast uit met een sportdocent.

Lectoren en onderzoekers

Ontmoet onze lector en onderzoekers

Teaser image

Dr. Ivo van Hilvoorde, lector

Dr. Ivo van Hilvoorde is sportfilosoof en lector Bewegen, School en Sport. Hij onderzoekt onder meer de kwaliteit van bewegingsonderwijs en de relatie met de (georganiseerde) sport.

Teaser image

Jeroen Koekoek, associate lector

Jeroen Koekoek is hogeschoolhoofddocent en speldocent bij onze sportopleidingen. Hij is als associate lector en PhD verbonden aan het lectoraat Bewegen, School en Sport.

Teaser image

Wytse Walinga, onderzoeker

Wytse Walinga is docent en onderzoeker op het gebied van leerprocessen in spelsporten. Na de Calo studeerde hij Bewegingswetenschappen aan de VU met als focus motorisch leren en sportpsychologie.

Teaser image

Corina van Doodewaard, onderzoeker

Met haar promotieonderzoek richt Corina zich op beeldvormingsprocessen omtrent (sociale) ongelijkheid tussen leerlingen in het bewegingsonderwijs.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

John van der Kamp, onderzoeker

Onderzoeker John van der Kamp is opgeleid tot bewegingswetenschapper, en nu werkzaam als universitair docent en onderzoeker bij de VU en buitengewoon hogeschoolhoofddocent bij Windesheim in Zwolle.

Teaser image

Mariette van Maarseveen, onderzoeker

Mariëtte van Maarseveen is docent en onderzoeker bij het lectoraat. Zij houdt zich vooral bezig met leren bewegen en de perceptuele bekwaamheid van docenten.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Liselot ter Hamsel, onderzoeker

Liselot is werkzaam als adviseur Sport & Bewegen bij Sportservice Overijssel en betrokken bij het lectoraatsproject Engaging socially vulnerable adults through sports.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Joop Duivenvoorden, onderzoeker

Joop Duivenvoorden is docent bij de Calo en onderzoeker bij het lectoraat. Zelfregulatie, motorisch leren en digitalisering in het bewegingsonderwijs spelen daarbij een centrale rol.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Marck de Greeff

Marck is docent-onderzoeker. Zijn focus ligt op het creëren van een passend sportaanbod voor kinderen met een fysieke beperking of kinderen die niet meekomen op sociaal, emotioneel en/of gedragsvlak

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Justus Beth, onderzoeker

Justus Beth is werkzaam als docentonderzoeker bij het lectoraat. In zijn werk houdt hij zich bezig met pedagogische, didactische en filosofische vragen op het terrein van sport en bewegingsonderwijs.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Teaser image

Güven Alarslan, onderzoeker

Met een achtergrond in Biomedical Sciences (BSc) and Health-Care Management (MSc) richt Güven zich als PhD-student op verandering door sportprogramma’s voor sociaal kwetsbaren.

LinkedIn (opent in nieuw tabblad)
Publicaties

Onderzoeknieuws over sport en bewegen

Teaser image

Het belang van perceptuele bekwaamheid voor gymleraren

Teaser image

Lector Ivo van Hilvoorde keynote speaker op European Conference for the Sociology of Sport

Teaser image

Terugblik boekpresentatie "Homo Movens"

Teaser image

Ouders krijgen les: kinderen mogen spelen

Teaser image

Bewegen en ontmoeten in de Pierik

Teaser image

Zijn er dan geen initiatieven om de inactieve ouderen in beweging te krijgen?

Teaser image

“Ik wilde me hard maken voor hen, juist omdat ze zo vaak niet gehoord worden.”

Teaser image

“Al deze mensen hebben een plekje in mijn hart gekregen”

Wij delen graag kennis: lees al onze publicaties

Onze lector en de onderzoekers van het lectoraat Bewegen, School en Sport publiceren met regelmaat over hun onderzoek. Hun publicaties zijn van grote waarde voor de maatschappelijke, economische ontwikkeling van Nederland. Publicaties worden met regelmaat gepubliceerd op basis van open access. Zo garanderen wij vrije toegang tot alle resultaten van en handvatten uit ons praktijkgericht onderzoek, zodat ook jij die informatie kunt (her)gebruiken.

De invloed van (school) sport op schoolbinding en schoolprestaties

 • 1 januari 2015
 • Rapport
 • Arnold Bronkhorst, Ivo van Hilvoorde, Niek Pot

Bewegingsrijkdom

 • 27 mei 2011
 • Rapport
 • Ivo van Hilvoorde

Meer weten?

Wat kunnen onze onderzoekers voor jou betekenen? Onderzoek dit samen met ons! Neem contact op met Ivo van Hilvoorde.

Contact Nieuws

Blijf up-to-date

Teaser image

Onderzoek Logt u even in

19 juni 2024
Teaser image

Samenwerking met KWF voor professionaliseren ervaringsdeskundigheid

18 juni 2024
Teaser image

Wie zijn die vrouwen zonder eigen inkomen?

13 juni 2024
Teaser image

Meer kansen voor Flevolandse jongeren in onderwijs en opvoeding

6 juni 2024
Teaser image

Robotiseren is mensenwerk

28 mei 2024
Teaser image

Freshbrainsweek

15 mei 2024
Teaser image

Kennisevent over personeelstekort in de zorg

8 mei 2024
Teaser image

Flevoland Monitor 2024: krapte vraagt om keuzes in de regio

25 april 2024
Teaser image

14 miljard aan potentie voor mkb beschikbaar

23 april 2024
Teaser image

Meer impact met onderzoek door samenwerking

18 april 2024
Teaser image

Persoonsgerichte zorg ondanks oplopende druk bij zorgaanbieders

5 april 2024
Teaser image

Technologische kansen benutten door samenwerking in de logistieke sector

26 maart 2024
Teaser image

Familiebedrijven in Overijssel goed voor 218.000 banen

13 maart 2024
Teaser image

Impactcafé: de circulaire economie kan óók inspireren

13 maart 2024
Teaser image

Economische veerkracht van vrouwen

8 maart 2024