Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

LevendBoek

LevendBoek Onderzoeksproject (afgerond) - Het product LevendBoek geeft familie en verzorgenden van mensen met dementie een handvat om op een interactieve manier een gesprek te initiëren en het contact te vergemakkelijken. LevendBoek wil hiermee een bijdrage leveren aan het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Het is een veelbesproken onderwerp in de wereld van de zorg: hoe houden we mensen met dementie zo lang mogelijk gezond en betrokken bij hun nabije sociale omgeving en de maatschappij? Zowel de fysieke als de mentale horizon versmalt, met als gevolg toenemende vereenzaming en verminderde prikkeling van het brein. Vanaf het moment dat mensen niet meer zelfstandig kunnen wonen wordt deze problematiek nog urgenter. Hoe kun je ze dan toch activeren en hun sociale betrokkenheid behouden?

Inactiviteit en eenzaamheid

Mensen met dementie hebben in het verlengde van hun ziekte vaak te maken met somberheid, inactiviteit en eenzaamheid. Door de hieruit voortvloeiende gezondheidsklachten van lichamelijke en/of geestelijke aard laat de kwaliteit van leven in veel gevallen te wensen over.
Voor familie en mantelzorgers is het omgaan met hun familielid niet gemakkelijk. Er is vaak weinig gespreksstof en daardoor weinig persoonlijk contact. Dat vergroot letterlijk en figuurlijk de afstand en leidt regelmatig tot schuldgevoel bij de omgeving.
Voor de begeleiders van de instelling is het lastig om aanknopingspunten voor persoonlijk contact te vinden, nog los van de afname van de persoonlijke aandacht door inkrimping van zorgbudgetten.

Interactief handvat

VidiNexus, IT ontwikkelaar met focus op interactieve sociale schermen wil in de vorm van LevendBoek, een nieuw product op de markt brengen om het contact tussen mensen met dementie en familie/kennissen door middel van een social screen te verbeteren.

LevendBoek is een applicatie die in kiosk-modus wordt getoond op een tablet of op een groot scherm. De inhoud van de applicatie wordt bepaald vanuit een besloten Facebook groep. Vanuit deze Facebook groep kunnen afbeeldingen, video’s en andere berichtjes worden gedeeld op LevendBoek. Ook andere sociale media-platformen zoals Dropbox, Flickr, Twitter, YouTube en Vimeo worden door LevendBoek ondersteund.

LevendBoek toont een continue maar gedoseerde stroom van meer of minder actuele berichten uit het leven van dezelfde familie en kennissen: foto’s, video’s, tekstberichten. Door de herkenning zou de gebruiker geestelijk geactiveerd kunnen worden en zouden oude herinneringen en ervaringen weer boven kunnen komen drijven. LevendBoek geeft familie en verzorgenden een handvat om gesprekjes te initiëren, waardoor het contact vergemakkelijkt. LevendBoek kan hiermee een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Het Onderzoek

Om het ontwikkelen, verspreiden en opschalen van LevendBoek te bevorderen is VidiNexus een samenwerking aangegaan met ZorgAccent, een zorgpartij met grote betrokkenheid bij deze doelgroep en ProMemo en het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim, een kennisinstelling met specialisaties in de zorg voor mensen met dementie en ICT-innovaties in de zorg. Het onderzoek naar LevendBoek wordt gefinancierd door de provincie Overijssel.

Middels onderzoek werden de volgende vragen beantwoord:

  1. Hoe werkt LevendBoek in de praktijk van zorg voor mensen met dementie? (werking, processen, cultuur, structuur)
  2. Wat zijn factoren die het gebruik van LevendBoek bevorderen dan wel belemmeren? (op verschillende niveaus)
  3. Wat is de mogelijke werkzaamheid van LevendBoek in deze context en hoe is die te meten?
  4. Tot welke (tussentijdse) aanpassingen geven de antwoorden op bovenstaande vragen aanleiding (product zelf, implementatie)?

Het onderzoek vond plaats van 1 september 2016 tot en met 28 februari 2018 en was opgedeeld in twee pilots waaraan in totaal 19 cliënten met dementie, hun familie en zorgprofessionals hebben deelgenomen.

Het onderzoek wijst uit dat LevendBoek, indien juist geïntroduceerd en met de juiste technische aanpassingen een waardevolle bijdrage kan leveren aan het welzijn van mensen met dementie en hun directe omgeving. LevendBoek wordt ervaren als een fijn instrument dat inhoud kan geven aan het contact maken en samen-zijn met mensen met dementie.

Wilt u meer weten over het product LevendBoek en het resultaten van het onderzoek, neemt u dan contact op met Vidinexus via https://levendboek.com/

Abstract

Soort  Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
Omvang September 2016 - juni 2017
Partners 

ZorgAccent

Status  Afgerond
Opdrachtgever VidiNexus; mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel