eHealth in de Wijk

Onderzoeksproject (afgerond) – Er is onderzocht hoe wijkverpleegkundigen ondersteund kunnen worden bij het toewijzen en inzetten van eHealth-gebaseerde zorg bij hun cliënten.

Bekijk hoe lector Marike Hettinga het werk van wijkverpleegkundigen ondersteunt met een handige kennisspel, om E-health makkelijker in te zetten in de zorg. Je kunt het mix and match spel ook bestellen.

Wijkverpleegkundigen hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid om zorg in de thuissituatie te indiceren. Zij bepalen welke zorg cliënten nodig hebben en hoe die zorg het best geleverd kan worden. De inzet van eHealth wordt door de overheid om meerdere redenen nagestreefd. De verwachting is dat eHealth helpend kan zijn bij het behoud van zoveel mogelijk zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten. Maar ook kwaliteit van zorg, efficiency en kostenreductie zijn argumenten om eHealth in te zetten in de wijkverpleging. Wijkverpleegkundigen zijn echter niet altijd volledig op de hoogte van het gehele brede aanbod aan bestaande en nieuwe eHealth-toepassingen. Daarnaast moeten zij nog ervaring opdoen met het inzetten en toepassen van eHealth bij het vaststellen van zorg in hun dagelijkse praktijk. Daarom stonden in dit project de volgende vragen centraal:

• Hoe kunnen wijkverpleegkundigen worden voorzien in hun informatiebehoefte over eHealth?
• Hoe kunnen wijkverpleegkundigen worden ondersteund in hun klinisch redeneren over het inzetten van eHealth bij hun cliënten?
• Hoe kunnen wijkverpleegkundigen worden ondersteund bij het inzetten van eHealth in hun zorgproces?

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim heeft in dit project samengewerkt met twaalf partners; Actiz, IJsselheem, Patiëntenfederatie NL, Regiocampus, Thuisleefgids, Universiteit Twente, V&VN, Vilans, VitaValley/VitaalThuis, Zorggroep Noorderboog, Zorgtrainingscentrum en De ZorgZaak. Het project is gesubsidieerd door Regieorgaan SIA.

 Doelstellingen

• Kennis over het klinisch redeneren over de inzet van eHealth verhogen middels een trainingsmodule.
• Een keuzehulp (een app voor tablet of smartphone) waarmee wijkverpleegkundigen toegang hebben tot de benodigde informatie over eHealth-toepassingen en die aansluit bij de manier waarop wijkverpleegkundigen zorg indiceren.
• Inbedding van bovengenoemde resultaten in het verpleegkunde-onderwijs van Windesheim en in nascholingstrajecten voor wijkverpleegkundigen.

Resultaten

In het onderzoek zijn tools ontwikkeld die passen bij klinisch redeneren en indiceren door wijkverpleegkundigen en welke voorzien in de informatiebehoefte van wijkverpleegkundigen: het kaartspel ‘Mix & Match’, de app ‘Thuiszorg & Technologie’ en een ‘Customer Journey map’. Bij alle tools is onderwijsmateriaal ontwikkeld. De projectresultaten zijn gepresenteerd tijdens een slotbijeenkomst op 29 oktober 2018 en gebundeld op de website eHealth in de Wijk.

Eén van de tools die het mogelijk maakt om te leren over zorgtechnologie is het Thuiszorg & Technologie spel (Mix & Match). Dit spel laat op interactieve wijze de (toekomstig) wijkverpleegkundige en haar team kennismaken met de verschillende zorgtechnologieën die ingezet kunnen worden in de thuiszorg. Met behulp van drie typen kaarten wordt er naar combinaties van zorgproblemen en zorgtechnologieën gezocht. Verdiepende vragen zijn toegevoegd om het onderlinge gesprek te ondersteunen. Naast wijkverpleegkundigen is dit spel ook geschikt voor andere zorgprofessionals. Ook in het onderwijs is dit spel goed in te zetten.
Het spel kost 25 euro (exclusief BTW en verzendkosten). Bestellen kan via onderstaande link.

Klik hier om het te bestellen

Publicaties

Voor alle publicaties verwijzen wij u naar de website eHealth in de Wijk.

Soort  Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
Omvang Mei 2016 t/m april 2018
Partners 

De Zorgzaak, De Stouwe, Woonzorgcentrum IJsselheem, VitaValley, Patiëntenfederatie NPCF, ActiZ, V&VN, Universitieit Twente, Vilans

Status  Lopend 
Medemogelijk gemaakt door Stichting Innovatie Alliantie